Wet op het Voortgezet Onderwijs zoals luidend met ingang van 1 augustus 2008

datum: 1 augustus 2008

Er wordt een overzicht gegeven van een beperkt aantal artikelen die relevant zijn voor de examens voorgezet onderwijs.

Pijl omhoog