Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs (VO), opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2007-2008

kenmerk: CFI/BVO-2007/70776
datum: 20 september 2007
gepubliceerd: Staatscourant 2007, nr. 206, woensdag 24 oktober 2007, p. 11; CFI-Online 15 oktober 2007

In verband met diverse beleidswijzigingen ingaande schooljaar 2007 2008 is het noodzakelijk gebleken om de bestaande elementcode-, opleidingen en vakcodetabellen aan te passen. Ten behoeve van het tijdig informeren van alle belanghebbende partijen in het onderwijsveld is besloten om opnieuw de elementcode-, opleidingen-, en vakcodetabellen gezamenlijk te publiceren. Hiermee wordt voorkomen dat de afzonderlijke tabellen op verschillende momenten worden vastgesteld. In verband met de onderlinge samenhang tussen de tabellen is dat niet wenselijk.

De Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel Volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie schooljaar 2006-2007 wordt ingetrokken.

Deze regeling is ingetrokken.

Let op:

In de herziene versie die op 20 september 2007 is gepubliceerd, waren de vakken muziek en tekenen havo/vwo niet juist weergegeven.

Deze beide vakken behoren in de categorie 'blijvend' te staan (zoals in de eerste versie van de Regeling van 19 maart 2007). In de versie van 20 september stonden ze per abuis in de categorie 'oud' (met de correcte vakcodes 0260 en 0270) en in de categorie 'nieuw' (met de vakcodes 1036 en 1037 die eigenlijk horen bij handvaardigheid en textiele vormgeving). Hierdoor was de nummering gaan verschuiven en waren de vakcodes van een aantal vakken onjuist weergegeven.

Op Examenblad.nl is een gecorrigeerde versie opgenomen van de vakkentabel 2007 - 2008 voor havo/vwo in Bijlage III.


 

Deel deze pagina