Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2003, maar alleen op de examenjaren 2008 tot en met 2010.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.