Centraal examen geschiedenis voor havo en vwo in 2009

datum: 23 april 2007

Op het Examenblad is een Mededeling stofomschrijving thema als onderdeel van het centraal examen geschiedenis vwo en havo 2008 opgenomen ( kenmerk: CEVO-06.0427; datum: 20 maart 2006; gepubliceerd: CFI Online 2006, maart). Deze vermeldt over het centraal examen 2009 het volgende: Voor 2009 is nog niets vastgesteld vanwege het voornemen om het examenprogramma geschiedenis in 2007 te vernieuwen.

In afwachting van een definitieve vaststelling van het examenprogramma door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, deelt de CEVO het volgende mede:

Domeinen

In het schooljaar 2007-2008 beginnen de leerlingen in 4 HAVO en 4 VWO aan een nieuw examenprogramma geschiedenis. Dit programma bevat de volgende domeinen:

 

Domein A:

Historisch Besef

Domein B:

Oriëntatiekennis

Domein C:

Thema's

Domein D:

Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie

Domein E:

Oriëntatie op studie en beroep

Verdeling SE-stof en CE-stof

Voor 2009 geldt nog een tijdelijke afwijking van het definitieve examenprogramma. Dit houdt in dat voor het Centrale Examen geschiedenis havo in 2009 geldt dat domein A in samenhang met twee thema's uit domein C getoetst zal worden. De andere domeinen worden getoetst in het SE.

Dit betekent dat de examenonderwerpen die voor VWO in 2009 nog gebaseerd zijn op het oude examenprogramma geschiedenis VWO tevens de twee thema's zijn die voor Havo in 2009 zijn ontwikkeld op basis van domein C.

De twee examenonderwerpen of thema's voor 2009 zijn:

  • Een thema waarvan de werktitel is "Nederland, handelsland" en dat als kern de Gouden Eeuw in de Republiek heeft. De stofomschrijving zal hiervan in het najaar gepubliceerd worden. Voor het VWO geldt dit thema als een invulling van Domein B (Levensonderhoud).

PTA

Voor het PTA HAVO geschiedenis 2007-2009 betekent dit, dat met deze CE-thema's aan het minimum aantal thema's in domein C is voldaan.

In het SE wordt dus domein A in samenhang met domein B, D en E getoetst. Het staat de school vrij om meer thema's in het SE aan te bieden.

Voor het PTA VWO geschiedenis 2006-2009 geldt dat het domein B: Levensonderhoud en het domein E: Oorlog en vrede, Subdomein: Internationale betrekkingen en oorlogvoering (uit het oude examenprogramma) in het CE getoetst worden.

Pijl omhoog