Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2008

kenmerk: CEVO-06.1640
datum: 10 oktober 2006
gepubliceerd: Staatscourant 23 oktober 2006, nr. 206; CFI-Online oktober 2006

Het rooster voor de centrale examens in 2008.

besluit:

De voorzitter van de centrale examencommissie vaststelling opgaven

Gelet op:

- artikel 39 van het eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.vo.-m.a.v.o.-v.b.o.,

besluit

Artikel 1.

De dagen waarop in 2008 de centrale examens beginnen zijn:

 •  
  a. het eerste tijdvak begint op 20 mei in het vmbo en op 19 mei in het v.w.o. en h.a.v.o.;
 •  
  b. het tweede tijdvak begint op 4 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en op 17 juni in de andere vormen van onderwijs;
 •  
  c. het derde tijdvak vindt plaats in augustus.

Artikel 2.

 •  
  1. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1 bij deze regeling.
 •  
  2. De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2 bij deze regeling, met dien verstande dat in maart 2008 een nadere indeling van de vakken bekend gemaakt wordt.
 •  
  3. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door de staatsexamencommissie.

Artikel 3.

In afwijking van artikel 1, onderdeel a, worden de volgende toetsen voor de aanvang van het eerste tijdvak afgenomen:

 •  
  a. In de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg: het centraal schriftelijk en praktisch examen (c.s.p.e.)
 •  
  b. In de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van kunstvakken 2, beeldende vakken.
 •  
  c. In het v.w.o.: het centraal praktische examen van tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen.

Artikel 4. Bekendmaking

De regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarnaast is de regeling te raadplegen via www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bijlage kan ook geraadpleegd worden op Het Examenblad (www.eindexamen.nl).

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2007

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2008

De voorzitter van de CEVO,

drs. H.W. Laan

Bijlage 1

Eerste tijdvak 2008 centrale examens

 

BB

KB

GL en TL

havo

vwo

Vanaf 17 maart

   

cpe beeldend

   

wo 2 april

     

CKV2, 1e tijdstip

 

do 3 april

       

CKV2, 1e tijdstip

vanaf 31 maart

cspe beroepsgericht

cspe beroepsgericht

cspe* beroepsgericht

   

wo 23 april

     

CKV2, 2e tijdstip

 

do 24 april

       

CKV2, 2e tijdstip

           

ma 19 mei

   

9.00-11.00

 

9.00-12.00

   

beroepsgericht GL

 

Nederlands

   

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

   

beeldende vakken

Nederlands

wiskunde A1 en

A1,2

           

di 20 mei

   

9.00-11.00

9.00-12.00

9.00-12.00

   

dans, drama

geschiedenis

geschiedenis

 

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

 

Nederlands

Nederlands

wiskunde B1 en

B1,2

natuurkunde 1 en 1,2

           

wo 21 mei

9.00-10.30

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-11.30

9.00-11.30

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

aardrijkskunde

Duits 1,2

   

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.30

   

nask2

Engels

biologie 1,2

           

do 22 mei

09.00-10.30

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-11.30

9.00-12.00

Nederlands

geschiedenis

geschiedenis

muziek

Latijn

 

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.30

 

wiskunde

wiskunde

economie 1 en 1,2

m&o

           

vr 23 mei

09.00-10.30

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-11.30

9.00-12.00

aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer 2

maatschappijleer 2

maatschappijleer 2

Duits 1,2

aardrijkskunde

11.30-13.00

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

wiskunde

Frans

Frans

natuurkunde 1 en 1,2

scheikunde 1 en 1,2

           

ma 26 mei

09.00-10.30

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-11.30

9.00-12.00

Engels

aardrijkskunde

aardrijkskunde

Frans 1,2

filosofie

 

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

 

Engels

Engels

biologie

economie 1 en 1,2

           

di 27 mei

09.00-10.30

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-12.00

9.00-12.00

Duits

Duits

Duits

maatschappijleer

maatschappijleer

11.30-13.00

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.00

nask 1

biologie

biologie

scheikunde

Engels

           

wo 28 mei

09.00-10.30

 

9.00-11.00

9.00-11.30

9.00-12.00

Frans

 

Fries

tehatex

Grieks

11.30-13.00

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

biologie

economie

economie

wiskunde A1,2

wiskunde B1 en

B1,2

           

do 29 mei

09.00-10.30

 

9.00-11.00

9.00-12.00

9.00-11.30

economie

 

muziek

filosofie

tehatex

 

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.00

 

nask 1

nask 1

m & o

Frans 1,2

           

vr 30 mei

     

9.00-12.00

9.00-12.00 (11.30)

     

Fries 1 en 1,2

Fries, muziek

     

13.30-16.00

13.30-16.00

     

Spaans 1,2, Russisch 1,2,

Turks 1,2,

Arabisch 1,2

Spaans, Russisch, Turks, Arabisch

Vr 30 mei

einddatum 1e tijdvak cspe beroepsgericht

einddatum 1e tijdvak cspe beroepsgericht

einddatum 1e tijdvak cspe* beroepsgericht

   

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Onderwijs

Computergebruik in eerste tijdvak 2008

   

kb

gt

havo

Vwo

Vanaf 30 maart

 

CSPE

beroepsgericht

     

19 mei ochtend

       

(Nederlands)

middag

     

(Nederlands)

wiskunde A1 en

A1,2

20 mei ochtend

   

dans, drama

   

middag

 

(Nederlands) *

(Nederlands) *

 

natuurkunde 1,2

21 mei ochtend

     

aardrijkskunde

 

middag

       

biologie 1,2

22 mei ochtend

         

middag

         

23 mei ochtend

         

middag

 

Frans

 

natuurkunde 1,2

 

26 mei ochtend

         

middag

     

biologie

 

27 mei ochtend

 

Duits

     

middag

   

biologie

   

28 mei ochtend

         

middag

   

economie

   

29 mei ochtend

   

muziek

   

middag

   

nask1

   

30 mei ochtend

         

middag

         

Toelichting

Nederlands alle schooltypen is hier opgenomen vanwege de mogelijkheid bij schrijfvaardigheid opdrachten en samenvattingen de computer als tekstverwerker in te zetten.

* Het tijdstip van Nederlands KB, GL en TL stond in de oorspronkelijke tekst foutief; dat is hier gecorrigeerd.

Redactie Examenblad.nl, 7 februari 2008

Bijlage 2

Tweede tijdvak 2008 centrale examens

Het tweede tijdvak begint op:

4 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg* (beroepsgerichte programma's)

17 juni in de andere vormen van onderwijs; (schriftelijke examens)

De einddatum voor afname cspe beroepsgericht in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg* (beroepsgerichte programma's) is 18 juni.

In maart 2008 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak worden afgenomen.

De examenafname van de aangewezen vakken door de staatsexamencommissie zal op 20 juni plaatsvinden. Het besluit welke vakken dit zijn wordt in maart 2008 gepubliceerd

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Onderwijs

Bijlage 3

Tijdschema centraal examen 2008

activiteit

vmbo, beroepsgericht

vmbo,

algemeen

vwo/havo

inzending deelscores cspe

uiterlijk 25 mei

-

-

inzending deelscores cse beroepsgericht

uiterlijk 25 mei (GL)

-

-

inzending deelscores vakken t/m 23 mei

-

uiterlijk 28 mei

inzending deelscores vakken t/m 30 mei

-

uiterlijk 4 juni

bekendmaking normen (08.00 uur)

4 juni

11 juni

12 juni

aanmelding 2e tijdvak staatsexamencommissie

uiterlijk maandag 16 juni, 17.00 uur

tweede tijdvak school

 

vanaf 16 juni

tweede tijdvak staatsexamencommissie

20 juni

20 juni

levering deelscores tweede tijdvak

niet

20 juni

bekendmaking normen tweede tijdvak

25 juni 08.00 uur

begin zomervakanties (regio noord)

27 juni

Pijl omhoog