Aanmelding staatsexamen vwo-havo-vmbo voor 2007

kenmerk: OS/ED-41648
datum: 25 september 2006
gepubliceerd: Staatscourant 2006, nr. 155, vrijdag 11 augustus 2006; CFI-Online september 2006

In deze publicatie maakt de staatsexamencommissie vwo-havo-vmbo de aanmeldingsprocedure bekend voor het deelnemen aan het staatsexamen vwo, havo en vmbo in 2007.

Aanmeldingen moeten vóór 1 januari 2007 door de IB-Groep zijn ontvangen.


Algemeen

De staatsexamencommissie vwo-havo-vmbo maakt, met betrekking tot de staatsexamens vwo-havo-vmbo die in 2007 zullen worden afgenomen, het volgende bekend.

Belanghebbenden, die in 2007 wensen deel te nemen aan het staatsexamen vwo, havo of vmbo, kunnen zich halverwege oktober aanmelden via de internetsite van de Informatie Beheer Groep: www.ib-groep.nl.

Aanmeldingsformulier

Men kan het aanmeldingsformulier ook downloaden van deze site of men kan bellen voor een aanmeldingsformulier naar de afdeling Examendiensten van de Informatie Beheer Groep, telefoonnummer 050 – 599 8933.

Het aanmeldingsformulier kan ook schriftelijk worden aangevraagd bij Examendiensten, afdeling staatsexamens vhv, Postbus 30158, 9700 LK Groningen.

Het aanmeldingsformulier moet vóór 1 januari 2007 zijn ontvangen door de Informatie Beheer Groep. Aanmelding na deze datum is niet meer mogelijk.