Invoering van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in de kader-beroepsgerichte leerweg

kenmerk: VO/OK-2006/12881
datum: 28 april 2006
gepubliceerd: Cfi Online 2006, nr. 28 april 2006

Het centraal schriftelijk praktisch examen (cspe) vervangt vanaf het examenjaar 2007 de centraal integratieve eindtoets (cie) en het centraal schriftelijk examen (cse). Vanaf 2007 kan het cie en cse niet meer worden afgenomen.

Daarnaast wijzigt deze regeling de Regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo.

De regeling treedt op 10 mei 2006 in werking.


Besluit

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

besluit

Artikel I. Wijziging in paragraaf 2.2. van de examenprogramma's vmbo

De Regeling examenprogramma administratie vmbo, de Regeling examenprogramma elektrotechniek vmbo, de Regeling examenprogramma handel en verkoop vmbo, de regeling examenprogramma installatietechniek vmbo, de Regeling examenprogramma metaaltechniek vmbo, de Regeling examenprogramma mode en commercie vmbo, de Regeling examenprogramma transport en logistiek vmbo, de Regeling examenprogramma uiterlijke verzorging vmbo, de Regeling examenprogramma verzorging vmbo, de Regeling examenprogramma voertuigentechniek vmbo, de Regeling examenprogramma's bouwtechniek en bouw-breed vmbo, de Regeling examenprogramma's consumptief en consumptief-breed vmbo, de Regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo, de Regeling intrasectoraal programma handel en administratie vmbo, de Regeling intrasectoraal programma instalektro vmbo, de Regeling intrasectoraal programma metalektro vmbo en de Regeling intrasectoraal programma zorg-en-welzijn-breed vmbo worden als volgt gewijzigd:

In paragraaf 2.2 van Bijlage 1 wordt het schema in kolom a steeds vervangen door het schema in kolom b.

 

a

b

Beroepsgerichte programma's

Beroepsgerichte programma's

 

BB

KB

GL

 

BB

KB

GL

Cse

 

X

X

Cse

   

X

Cspe

X

   

Cspe

X

X

 

Cie

 

X

         

Artikel II. Wijziging in paragraaf 2.3.1 van het examenprogramma administratie vmbo

De Regeling examenprogramma administratie vmbo wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 2.3.1 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

A

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

AD/K/2 Professionele vaardigheden

AD/K/11 Personeelsadministratie

AD/K/13 Boekhouden 2

AD/K/14 Bedrijfsrekenen

En daarnaast op drie van de volgende zes exameneenheden:

AD/K/7 Inkoop

AD/K/8 Magazijn/expeditie

AD/K/9 Verkoop

AD/K/10 Sub-administraties

AD/K/17 Financiële interpretatie

AD/K/18 Statistiek

De centrale integratieve eindtoets

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de exameneenheden:

AD/K/2 Professionele vaardigheden

AD/K/16 Tekstverwerken

AD/V/1 Integratieve opdracht

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook andere exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

AD/K/2 Professionele vaardigheden

AD/V/1 Integratieve opdracht

De CEVO bepaalt welke overige exameneenheden uit het kerndeel tot de examenstof van het cspe van het cspe KB behoren. Daarbij neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. De CEVO maakt de examenstof tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Artikel III. Wijziging in paragraaf 2.3.1 van het examenprogramma elektrotechniek vmbo

De Regeling examenprogramma elektrotechniek vmbo wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 2.3.1 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de Kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

ET/K/2 Professionele vaardigheden

en daarnaast op vier van de volgende zeven exameneenheden:

ET/K/8 Aanleg leidingnet voor elektrische installatie in de woning

ET/K/9 Afmonteren van de elektrische installatie in de woning

ET/K/10 Aanleg leidingnet voor elektrische installatie in de utiliteitsbouw

ET/K/11 Aansluiten en in bedrijf stellen van elektrische toestellen en machines in de utiliteitsbouw

ET/K/12 Industriële elektrische installatie

ET/K/13 Speciale elektrische installaties 1

ET/K/14 Telecommunicatie installaties

en op twee van de volgende drie exameneenheden:

ET/K/15 Elektronica

ET/K/16 Automatiseren

ET/K/17 Telematica

De CEVO maakt de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

De centrale integratieve eindtoets

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de exameneenheden

ET/K/2 Professionele vaardigheden

ET/V/1 Integratieve opdracht

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

ET/K/2 Professionele vaardigheden

ET/V/1 Integratieve opdracht

De CEVO bepaalt welke overige exameneenheden uit het kerndeel tot de examenstof van het cspe van het cspe KB behoren. Daarbij neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. De CEVO maakt de examenstof tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Artikel IV. Wijziging in paragraaf 2.3.1 van het examenprogramma handel en verkoop

De Regeling examenprogramma handel en verkoop vmbo wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 2.3.1 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

HV/K/2 Professionele vaardigheden

HV/K/5 Presentatie en goederenverwerking

HV/K/6 Goederenbeheer

HV/K/7 Bedrijfseconomisch rekenen

HV/K/8 Assortiment

HV/K/10 Detailhandelsmarketing

en daarnaast op één van de volgende twee exameneenheden:

HV/K/18 Financieel beheer/financieringsplan

HV/K/20 Bedrijfseconomisch en juridisch beheer

De CEVO maakt de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

De centrale integratieve eindtoets

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de exameneenheden

HV/K/2 Professionele vaardigheden

HV/V/1 Integratieve opdracht

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

HV/K/2 Professionele vaardigheden

HV/V/1 Integratieve opdracht

De CEVO bepaalt welke overige exameneenheden uit het kerndeel tot de examenstof van het cspe van het cspe KB behoren. Daarbij neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. De CEVO maakt de examenstof tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Artikel V. Wijziging in paragraaf 2.3.1 van het examenprogramma installatietechniek

De Regeling examenprogramma installatietechniek wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 2.3.1 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

IT/K/2 Professionele vaardigheden

en daarnaast op één van de volgende vier combinaties van exameneenheden:

a. IT/K/8 Gastechniek 1 en IT/K/9 Watertechniek 1

b. IT/K/8 Gastechniek 1 en IT/K/10 Sanitairtechniek 1

c. IT/K/11 Verwarmingstechniek 1

en IT/K/9 Watertechniek 1

d. IT/K/11 Verwarmingstechniek 1

en IT/K/10 Sanitairtechniek 1

en op twee van de volgende drie exameneenheden:

IT/K/15 Elektronica

IT/K/16 Automatiseren

IT/K/17 Telematica

De CEVO maakt de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

De centrale integratieve eindtoets

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de exameneenheden:

IT/K/2 Professionele vaardigheden

IT/V/1 Integratieve opdracht

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

IT/K/2 Professionele vaardigheden

IT/V/1 Integratieve opdracht

De CEVO bepaalt welke overige exameneenheden uit het kerndeel tot de examenstof van het cspe van het cspe KB behoren. Daarbij neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. De CEVO maakt de examenstof tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Artikel VI. Wijziging in paragraaf 2.3.1 van het examenprogramma metaaltechniek vmbo

De Regeling examenprogramma metaaltechniek vmbo wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 2.3.1 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheid:

MT/K/2 Professionele vaardigheden

En daarnaast op twee van de volgende drie exameneenheden:

MT/K/16 Elektronica

MT/K/17 Automatiseren

MT/K/18 Telematica

en daarnaast op vier van de volgende acht exameneenheden:

MT/K/8 Boog- en autogeen lassen

MT/K/9 Constructiewerken 1

MT/K/10 Plaatwerken 1

MT/K/11 Draaien 1

MT/K/12 Frezen 1

MT/K/13 Bankwerken 1

MT/K/14 Monteren en stellen

MT/K/15 CAD/CAM

De CEVO maakt de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

De centrale integratieve eindtoets

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de exameneenheden:

MT/K/2 Professionele vaardigheden

MT/V/1 Integratieve opdracht.

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

MT/K/2 Professionele vaardigheden

MT/V/1 Integratieve opdracht

De CEVO bepaalt welke overige exameneenheden uit het kerndeel tot de examenstof van het cspe van het cspe KB behoren. Daarbij neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. De CEVO maakt de examenstof tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Artikel VII. Wijziging in paragraaf 2.3 .1 van het examenprogramma mode en commercie vmbo

De Regeling examenprogramma mode en commercie vmbo wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 2.3.1 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

MC/K/2 Professionele vaardigheden

MC/K/5 Goederenverwerking en -beheer

MC/K/8 Modemarketing

en daarnaast op twee van de volgende vier exameneenheden:

MC/K/9 Modekennis

MC/K/10 Vormgeving

MC/K/11 Modepresentatie

MC/K/12 Textielwarenkennis

De centrale integratieve eindtoets

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de exameneenheden:

MC/K/2 Professionele vaardigheden

MC/V/1 Integratieve opdracht

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

MC/K/2 Professionele vaardigheden

MC/V/1 Integratieve opdracht

De CEVO bepaalt welke overige exameneenheden uit het kerndeel tot de examenstof van het cspe van het cspe KB behoren. Daarbij neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. De CEVO maakt de examenstof tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Artikel VIII. Wijziging in paragraaf 2.3.1 van het examenprogramma transport en logistiek vmbo

De Regeling examenprogramma transport en logistiek vmbo wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 2.3.1 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

T&L/K/2 Professionele vaardigheden

en daarnaast op vijf van de volgende twaalf exameneenheden:

T&L/K/5 Technologie bij informatiegebruik

T&L/K/6 Interne transporttechnieken

T&L/K/7 Externe transporttechnieken 1

T&L/K/8 Externe transporttechnieken 2

T&L/K/9 Weggedrag en wegennet 1

T&L/K/10 Veiligheid en persoonlijke verzorging

T&L/K/12 Ontvangst- en inslagtechnieken

T&L/K/13 Goederenverzameltechnieken

T&L/K/14 Goederenuitlevertechnieken

T&L/K/15 Informatie- en communicatiebeheer

T&L/K/16 Voorraadbeheer

T&L/K/17 Werkvoorbereiding aan logistieke planning

De CEVO maakt de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

De centrale integratieve eindtoets

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de exameneenheden

T&L/K/2 Professionele vaardigheden

T&L/V/1 Integratieve opdracht

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

T&L/K/2 Professionele vaardigheden

T&L/V/1 Integratieve opdracht

De CEVO bepaalt welke overige exameneenheden uit het kerndeel tot de examenstof van het cspe van het cspe KB behoren. Daarbij neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. De CEVO maakt de examenstof tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Artikel IX. Wijziging in paragraaf 2.3.1 van het examenprogramma uiterlijke verzorging vmbo

De Regeling examenprogramma uiterlijke verzorging vmbo wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 2.3.1 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheid

UV/K/2 Professionele vaardigheden

UV/K/7 Hygiëne

en daarnaast op twee van de volgende vijf exameneenheden:

UV/K/8 Volwassenen/ouderen

UV/K/9 Zieken

UV/K/10 Van top tot teen

UV/K/11 Veiligheid

UV/K/12 Gezondheid/gezondheidszorg

en op twee van de volgende zeven exameneenheden:

UV/K/17 Haaradvies, onderzoek en behandelingsplan

UV/K/18 Haarverzorging

UV/K/19 Verzorgen van lang haar

UV/K/20 Föhnen

UV/K/21 Structuurbehandeling

UV/K/22 Kleuren

UV/K/23 Knippen

en op twee van de volgende zes exameneenheden:

UV/K/24 Handverzorging en massage

UV/K/25 Voetverzorging en massage

UV/K/26 Huidreiniging en huidsoorten

UV/K/27 Ontharen

UV/K/28 Make-up

UV/K/29 Weefsel

en op één van de volgende twee exameneenheden:

UV/K/13 Voeding

UV/K/30 Cosmetica

De CEVO maakt de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

De CEVO kan besluiten om UV/K/6 Informatie en communicatietechnologie op te nemen in het centraal examen.

Daarbij geldt de beperking dat de toetsing van ICT-toepassingen gerelateerd is aan de overige exameneenheden die in het desbetreffende jaar centraal geëxamineerd worden.

De centrale integratieve eindtoets

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de exameneenheden

UV/K/2 Professionele vaardigheden

UV/V/1 Integratieve opdracht.

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

UV/K/2 Professionele vaardigheden

UV/V/1 Integratieve opdracht

De CEVO bepaalt welke overige exameneenheden uit het kerndeel tot de examenstof van het cspe van het cspe KB behoren. Daarbij neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. De CEVO maakt de examenstof tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Artikel X. Wijziging in paragraaf 2.3.1 van het examenprogramma verzorging vmbo

De Regeling examenprogramma verzorging vmbo wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 2.3.1 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden;

VZ/K/2 Professionele vaardigheden

VZ/K/11 Assisteren en verzorgen gehandicapten

VZ/K/13 Voedingsverzorging

VZ/K/17 Sociaal pedagogisch werk

en daarnaast op één van de volgende drie exameneenheden:

VZ/K/7 Welzijn van kinderen

VZ/K/8 Welzijn van jongeren

VZ/K/9 Welzijn van ouderen

En op één van de volgende twee exameneenheden:

VZ/K/10 Assisteren en verzorgen, zieken

VZ/K/12 Zorg en hulpverlening

De CEVO maakt de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd, drie jaar voor afname van het examen bekend.

De CEVO kan besluiten om VZ/K/6 Informatie en communicatietechnologie op te nemen in het centraal examen. Daarbij geldt de beperking dat de toetsing van ICT-toepassingen gerelateerd is aan de overige exameneenheden die in het desbetreffende jaar centraal geëxamineerd worden.

De centrale integratieve eindtoets

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de exameneenheden

VZ/K/2 Professionele vaardigheden

VZ/V/1 Integratieve opdracht

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

VZ/K/2 Professionele vaardigheden

VZ/V/1 Integratieve opdracht

De CEVO bepaalt welke overige exameneenheden uit het kerndeel tot de examenstof van het cspe van het cspe KB behoren. Daarbij neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. De CEVO maakt de examenstof tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Artikel XI. Wijziging in paragraaf 2.3.1 van het examenprogramma voertuigentechniek vmbo

De Regeling examenprogramma voertuigentechniek vmbo wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 2.3.1 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

VT/K/2 Professionele vaardigheden

VT/K/14 Informatica / Telematica

VT/K/15 Voertuigtechnische principes

VT/K/16 Elektrotechnische / elektronische principes

VT/K/17 Motortechnische principes

De centrale integratieve eindtoets

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de exameneenheden

VT/K/2 Professionele vaardigheden

VT/V/1 Integratieve opdracht

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

VT/K/2 Professionele vaardigheden

VT/V/1 Integratieve opdracht

De CEVO bepaalt welke overige exameneenheden uit het kerndeel tot de examenstof van het cspe van het cspe KB behoren. Daarbij neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. De CEVO maakt de examenstof tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Artikel XII. Wijziging in paragraaf 2.3.1 van examenprogramma's bouwtechniek en bouw-breed

De Regeling examenprogramma's bouwtechniek en bouw-breed vmbo wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 2.3.1 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Bouwtechniek differentiatie timmeren

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

B/K/2 Professionele vaardigheden

B/K/10 Het bouwproces

en daarnaast op één van de volgende drie exameneenheden:

B/K/12 Industrialisering en automatisering in de bouw

B/K/13 Telematica

B/K/14 Esthetica

en op één van de volgende twee exameneenheden:

BT/K/16 Houtbewerkingstechnieken & afbouw

BT/K/17 Bouwplaatstechniek

De CEVO maakt de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

Bouwtechniek differentiatie metselen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

B/K/2 Professionele vaardigheden

B/K/10 Het bouwproces

BT/K/20 Schoon metselwerk

en daarnaast op één van de volgende drie exameneenheden:

B/K/12 Industrialisering en automatisering in de bouw

B/K/13 Telematica

B/K/14 Esthetica

De CEVO maakt de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

Bouwtechniek differentiatie schilderen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

BT/K/2 Professionele vaardigheden

B/K/10 Het bouwproces

En daarnaast op één van de volgende drie exameneenheden:

B/K/12 Industrialisering en automatisering in de bouw

B/K/13 Telematica

B/K/14 Esthetica

en daarnaast op één van de volgende vier combinaties:

a) van BT/K/21 het gedeelte 'Glas' (de eindtermen 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)

en

BT/K/23 (geheel);

b) van BT/K/21 het gedeelte 'Hout' (de eindtermen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11)

en

BT/K/23 (geheel);

c) BT/K/21 (geheel)

en

van BT/K/23 het gedeelte 'Steen'(de eindtermen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11);

d) BT/K/21 (geheel)

en

van BT/K/23 het gedeelte 'Behang' (de eindtermen 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 , 12).

De CEVO maakt de combinatie die centraal wordt geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

Het intrasectorale programma bouw-breed Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

B/K/2 Professionele vaardigheden

B/K/10 Het bouwproces

en daarnaast op één van de volgende drie exameneenheden:

B/K/12 Industrialisering en automatisering in de bouw

B/K/13 Telematica

B/K/14 Esthetica

en op één van de volgende drie exameneenheden:

BB/K/24 Bouwtechniek timmeren 1

BB/K/25 Bouwtechniek kunststeen 1

BB/K/26 Bouwtechniek afwerkingstechnieken 1

De CEVO maakt de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

De centrale integratieve eindtoets

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

B/K/2 Professionele vaardigheden

B/V/1 Integratieve opdracht

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook andere exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) van de differentiaties timmeren, metselen, schilderen en van het intrasectorale programma bouw-breed heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

B/K/2 Professionele vaardigheden

B/V/1 Integratieve opdracht

De CEVO bepaalt voor respectievelijk timmeren, metselen, schilderen en bouw-breed welke overige exameneenheden uit het kerndeel tot de examenstof van het cspe van het cspe KB behoren. Daarbij neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. De CEVO maakt de examenstof tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Artikel XIII. Wijziging in paragraaf 2.3.1 van examenprogramma's consumptief en consumptief-breed vmbo

De Regeling examenprogramma's consumptief en consumptief-breed vmbo wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 2.3.1 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Consumptief differentiatie horeca

Het centraal schriftelijk examen voor de differentiatie horeca bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden

C/K/2 Professionele vaardigheden

C/K/10 Bedrijfsvoering en organisatie in de horeca

en daarnaast op de volgende exameneenheden, waarvan de centrale toetsing tot met name genoemde producten en gerechten wordt beperkt:

C/K/12 Distributie en presentatie 1

CO/K/14 Producten en gerechten horeca

CO/K/15 Productietechnieken horeca 1

CO/K/16 Productietechnieken horeca 2

De CEVO maakt de groepen van producten/gerechten, die centraal worden geëxamineerd, drie jaar voor afname van het examen bekend.

Consumptief differentiatie bakken

Het centraal schriftelijk examen voor de differentiatie bakken bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

C/K/2 Professionele vaardigheden

C/K/17 Bedrijfsuitvoering en organisatie in de bakkerij en daarnaast op de volgende exameneenheden, waarvan de centrale toetsing tot met name genoemde productgroepen wordt beperkt:

CO/K/18 Grondstoffen en halffabrikaten bakken 1

CO/K/19 Producten bakken 1

CO/K/20 Productietechnieken bakken 1

De CEVO maakt de productgroepen, die centraal worden geëxamineerd, drie jaar voor afname van het examen bekend.

Het intrasectorale programma consumptief-breed

Het centraal schriftelijk examen voor het intrasectorale programma bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

C/K/2 Professionele vaardigheden

CB/K/23 Toeristisch recreatieve vaardigheden 2

en daarnaast op één van de volgende twee exameneenheden:

C/K/10 Bedrijfsuitvoering en organisatie in de horeca

C/K/17 Bedrijfsuitvoering en organisatie in de bakkerij

en op de volgende exameneenheden, waarvan de centrale toetsing tot met name genoemde technieken en (groepen van) producten en/of gerechten wordt beperkt:

C/K/5 Producten en gerechten

C/K/6 Productietechnieken

De CEVO maakt de exameneenheden en de technieken en (groepen van) producten/gerechten, die centraal worden geëxamineerd, drie jaar voor afname van het examen bekend.

De centrale integratieve eindtoets

Consumptief -horeca en -bakken en het intrasectorale programma consumptief-breed

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de exameneenheden

C/K/2 Professionele vaardigheden

C/V/1 Integratieve opdracht

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) van de differentiaties horeca en bakken en van het intrasectorale programma consumptief-breed heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

C/K/2 Professionele vaardigheden

C/V/1 Integratieve opdracht

De CEVO bepaalt voor respectievelijk horeca, bakken en consumptief-breed welke overige exameneenheden uit het kerndeel tot de examenstof van het cspe van het cspe KB behoren. Daarbij neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. De CEVO maakt de examenstof tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Artikel XIV. Wijziging in paragraaf 2.3.1.2 van examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo

De Regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A

In paragraaf 2.3.1.2 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het afdelingsprogramma Landbouw

Het centraal examen bestaat in de kaderberoepsgerichte leerweg uit een centraal schriftelijk examen en een centrale integratieve eindtoets. Het centraal schriftelijk examen in de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op twee vakrichtingen of op één vakrichting en één ondersteunend vak. De centrale integratieve eindtoets heeft betrekking op één vakrichting.

2.3.1.2 a Het central schriftelijk examen

Het centraal examen

Vakrichting Plantenteelt

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Plantenteelt heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/3 Plantmateriaal

LN/K/6 Teeltmedium 1

LN/K/16 Teeltwerkzaamheden 1

LN/K/17 Teeltmedium 2

Vakrichting Groene Ruimte

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Groene Ruimte heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/3 Plantmateriaal

LN/K/4 Aanleg en onderhoud 1

LN/K/18 Grondbewerking, uitzetten, gereedschappen en machines

LN/K/19 Houtachtige beplantingen en

gewassen

LN/K/20 Kruidachtige beplantingen en gewassen

Vakrichting Bloembinden en -schikken

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Bloembinden en -schikken heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K /3 Plantmateriaal

LN/K/5 Verzorgen en verkopen bloem en plant

LN/K/21 Verkopen

LN/K/22 Schikken en binden

Vakrichting Dierhouderij en -verzorging

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Dierhouderij en -verzorging heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/7 Verzorgen leefomgeving

LN/K/8 Dierverzorging 1

LN/K/23 Huisvesting

LN/K/24 Diervoeding

LN/K/25 Dierverzorging 2

Vakrichting Verwerking Agrarische Producten/Levensmiddelentechnologie

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Verwerking Agrarische Producten/Levensmiddelentechnologie heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/9 Kwaliteit en voeding

LN/K/26 Voeding

LN/K/27 Microbiologie

LN/K/28 Hygiëne

LN/K/29 Conserveren

Ondersteunend vak Agrarische bedrijfseconomie

In het specifieke gedeelte voor het ondersteunend vak Agrarische bedrijfseconomie van het examenprogramma zijn de volgende zeven thema's te onderscheiden:

1. Winkel

2. Overheid

3. Economie en maatschappij

4. Natuur en milieu

5. Boekhouden

6. Internationale betrekkingen

7. Recht.

Deze thema's zijn als volgt gekoppeld zijn aan de eindtermen.

*) De twee tabellen die hier waren ingevoegd, zijn onder deze tabel geplaatst.

Redactie van Het Examenblad

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor Agrarische bedrijfseconomie heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden en daarnaast op:

het thema Boekhouden

of op:

de drie thema's Natuur en milieu, Internationale betrekkingen en Recht.

of op:

het gedeelte 'Verwerking van boekingen en balans' *) van het thema Boekhouden en twee van de drie thema's Natuur en milieu, Internationale betrekkingen en recht

of op:

het gedeelte 'Boekingsregels en boeking' **) van het thema Boekhouden en twee van de drie thema's Natuur en milieu, Internationale betrekkingen en recht

*) Het gedeelte 'Verwerking van boekingen en balans' *) van het thema Boekhouden bestaat uit de volgende eindtermen:

LN/K/11 eindterm 6

LN/K/12 eindtermen 5, 6, 7, 8

LN/K/30 eindtermen 8, 9, 10, 11

LN/K/31 eindtermen 2, 3

**) Het gedeelte 'Boekingsregels en boeking' van het thema Boekhouden bestaat uit de volgende eindtermen:

LN/K/11 eindterm 6

LN/K/12 eindtermen 1, 2, 3, 4

LN/K/30 eindtermen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

LN/K/31 eindtermen 2, 3

De CEVO maakt het thema /de thema's en de bijbehorende eindtermen die centraal worden geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

Ondersteunend vak Agrarische techniek

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor het ondersteunend vak Agrarische techniek heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/13 Werktuigen en installaties

LN/K/14 Verbindingen

LN/K/15 Motoren

LN/K/32 Technische informatica

LN/K/33 Verzorgen elektrisch laswerk

LN/K/34 Onderhoud gebouwen

2.3.1.2 b De centrale integratieve eindtoets

Vakrichting Plantenteelt

De centrale integratieve eindtoets bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Plantenteelt heeft betrekking op de exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Vakrichting Groene ruimte

De centrale integratieve eindtoets bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Groene ruimte heeft betrekking op de exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Vakrichting Bloembinden en -schikken

De centrale integratieve eindtoets bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Bloembinden en -schikken heeft betrekking op de exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Vakrichting Dierhouderij en -verzorging

De centrale integratieve eindtoets bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Dierhouderij en -verzorging heeft betrekking op de exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Vakrichting Verwerking Agrarische Producten/Levensmiddelentechnologie

De centrale integratieve eindtoets bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Verwerking Agrarische producten/Levensmiddelentechnologie heeft betrekking op de exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) in de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) heeft betrekking op twee vakrichtingen of op één vakrichting en één ondersteunend vak.

Voor de KB-kandidaat bestaat het cspe daarom uit twee deel-cspe's.

Het centraal examen

Vakrichting Plantenteelt

Het deel-cspe KB voor de vakrichting Plantenteelt heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/3 Plantmateriaal

LN/K/6 Teeltmedium 1

LN/K/16 Teeltwerkzaamheden 1

LN/K/17 Teeltmedium 2

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Vakrichting Groene Ruimte

Het deel cspe-KB voor de vakrichting Groene Ruimte heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/3 Plantmateriaal

LN/K/4 Aanleg en onderhoud 1

LN/K/18 Grondbewerking, uitzetten, gereedschappen en machines

LN/K/19 Houtachtige beplantingen en gewassen

LN/K/20 Kruidachtige beplantingen en

gewassen

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Vakrichting Bloembinden en -schikken

Het deel-cspe KB voor de vakrichting Bloembinden en -schikken heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K /3 Plantmateriaal

LN/K/5 Verzorgen en verkopen bloem en plant

LN/K/21 Verkopen

LN/K/22 Schikken en binden

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Vakrichting Dierhouderij en -verzorging

Het deel-cspe KB voor de vakrichting Dierhouderij en -verzorging heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/7 Verzorgen leefomgeving

LN/K/8 Dierverzorging 1

LN/K/23 Huisvesting

LN/K/24 Diervoeding

LN/K/25 Dierverzorging 2

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Vakrichting Verwerking Agrarische Producten/Levensmiddelentechnologie

Het deel-cspe KB voor de vakrichting Verwerking Agrarische Producten/Levensmiddelentechnologie heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/9 Kwaliteit en voeding

LN/K/26 Voeding

LN/K/27 Microbiologie

LN/K/28 Hygiëne

LN/K/29 Conserveren

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Ondersteunend vak Agrarische bedrijfseconomie

Het deel-cspe KB voor het ondersteunend vak Agrarische bedrijfseconomie heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/10 Werken in de detailhandel/bedrijfseconomische begrippen, alleen eindterm 4

LN/K/11 Berekeningenalleen de eindtermen 1, 2, 5 en 6

LN/K/12 Boekhoudkundige begrippen en boekingsregels

LN/K/30 Boekhoudregels en boekhoudkundige cyclus

Ondersteunend vak Agrarische techniek

Het deel-cspe KB voor het ondersteunend vak Agrarische techniek heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/13 Werktuigen en installaties

LN/K/14 Verbindingen

LN/K/15 Motoren

LN/K/33 Verzorgen elektrisch laswerk

*) Twee tabellen die uit bovenstaande tabel zijn gehaald

thema

exameneenheid

eindtermen

Winkel

LN/K/10

1, 2, 3, 6, 7

 

LN/K/11

1, 3, 4, 5

 

LN/K/31

1

Overheid

LN/K/10

4, 5

 

LN/K/11

4

Economie en maatschappij

LN/K/10

2, 3, 5, 6

 

LN/K/11

1, 2

 

LN/K/30

7

 

thema

exameneenheid

eindtermen

Natuur en milieu

LN/K/10

6, 7

 

LN/K/11

4

Boekhouden

LN/K/11

6

 

LN/K/12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

LN/K/30

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

LN/K/31

2, 3

Internationale betrekkingen

LN/K/10

1, 3, 5

 

LN/K/11

1

Recht

LN/K/10

2

Redactie van Het Examenblad

B

In paragraaf 2.3.1.2 van Bijlage 2 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op twee van de volgende thema's: groen, recreatie, verzorging, handel, techniek en op de volgende exameneenheid:

LB/K/2 Professionele vaardigheden

en daarnaast op zes van de volgende vijftien exameneenheden:

LB/K/3 Ruimte

LB/K/4 Landschap en omgeving

LB/K/5 Ecosystemen

LB/K/6 Groei en ontwikkeling 1

LB/K/7 Groei en ontwikkeling 2

LB/K/8 Dierlijke voeding en verzorging

LB/K/9 Humane voeding

LB/K/10 Verzorgen en onderhouden

LB/K/11 Handel

LB/K/12 Bedrijfsvoering en organisatie

LB/K/13 Klantgericht handelen

LB/K/14 Werken in de winkel

LB/K/15 Polytechniek

LB/K/16 ICT

LB/K/17 Kwaliteitszorg,

waarbij elk van deze zes exameneenheden valt onder (een van) de twee bedoelde thema's.

De CEVO maakt de thema's en de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

De Centrale integratieve eindtoets

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de exameneenheden:

LB/K/2 Professionele vaardigheden

LB/V/1 Verrijkingsopdracht

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal examen

Het cspe KB heeft betrekking op twee van de volgende thema's: groen, recreatie, verzorging, handel, techniek

en op de volgende exameneenheden:

LB/K/2 Professionele vaardigheden

LB/V/1 Verrijkingsopdracht

en daarnaast op zes van de volgende vijftien exameneenheden:

LB/K/3 Ruimte

LB/K/4 Landschap en omgeving

LB/K/5 Ecosystemen

LB/K/6 Groei en ontwikkeling 1

LB/K/7 Groei en ontwikkeling 2

LB/K/8 Dierlijke voeding en verzorging

LB/K/9 Humane voeding

LB/K/10 Verzorgen en onderhouden

LB/K/11 Handel

LB/K/12 Bedrijfsvoering en organisatie

LB/K/13 Klantgericht handelen

LB/K/14 Werken in de winkel

LB/K/15 Polytechniek

LB/K/16 ICT

LB/K/17 Kwaliteitszorg,

waarbij elk van deze zes exameneenheden valt onder (een van) de twee bedoelde thema's.

De CEVO maakt de thema's en de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Artikel XV. Wijziging in paragraaf 2.3.1 van intrasectoraal programma handel en administratie vmbo

De Regeling intrasectoraal programma handel en administratie vmbo wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 2.3.1 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

HA/K/2 Professionele vaardigheden

HA/K/7 Verkoopregistratie

HA/K/8 Presentatie en promotie

HA/K/9 Boekhouden

HA/K/10 Bedrijfseconomisch rekenen

De centrale integratieve eindtoets

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de exameneenheden:

HA/K/2 Professionele vaardigheden

HA/V/1 Integratieve opdracht

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

HA/K/2 Professionele vaardigheden

HA/V/1 Integratieve opdracht

De CEVO bepaalt welke overige exameneenheden uit het kerndeel tot de examenstof van het cspe van het cspe KB behoren. Daarbij neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. De CEVO maakt de examenstof tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Artikel XVI. Wijziging in paragraaf 2.3.1 van intrasectoraal programma metalektro vmbo

De Regeling intrasectoraal programma metalektro vmbo wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 2.3.1 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheid:

ME/K/2 Professionele vaardigheden

en daarnaast op twee van de volgende vier exameneenheden:

ME/K/4 Inleiding op het leidingnet in de woning

ME/K/5 Inleiding op het afmonteren in de woning

ME/K/6 Inleiding op het leidingnet in de utiliteitsbouw

ME/K/7 Inleiding op elektrische toestellen en machines in de utiliteitsbouw en op twee van de volgende drie exameneenheden:

ME/K/10 Inleiding plaat en constructie

ME/K/11 Inleiding verbindingstechniek

ME/K/12 Inleiding verspaningstechniek

en op twee van de volgende drie exameneenheden:

ME/K/15 Elektronica

ME/K/16 Automatiseren

ME/K/17 Telematica

De CEVO maakt de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

De centrale integratieve eindtoets

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de exameneenheden

ME/K/2 Professionele vaardigheden

ME/V/1 Integratieve opdracht.

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

ME/K/2 Professionele vaardigheden

ME/V/1 Integratieve opdracht

De CEVO bepaalt welke overige exameneenheden uit het kerndeel tot de examenstof van het cspe van het cspe KB behoren. Daarbij neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. De CEVO maakt de examenstof tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Artikel XVII. Wijziging in paragraaf 2.3.1 van intrasectoraal programma instalektro vmbo

De Regeling intrasectoraal programma instalektro vmbo wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 2.3.1 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

IE/K/2 Professionele vaardigheden

en daarnaast op twee van de volgende vier exameneenheden:

IE/K/5 Inleiding op het leidingnet in de woning

IE/K/6 Inleiding op het afmonteren in de woning

IE/K/7 Inleiding op het leidingnet in de utiliteitsbouw

IE/K/8 Inleiding op elektrische toestellen en machines in de utiliteitsbouw

en op twee van de volgende drie mogelijkheden:

IE/K/12 Watertechniek

IE/K/13 Sanitairtechniek

IE/K/14 Verwarmingstechniek

en op twee van de volgende drie exameneenheden:

IE/K/15 Elektronica

IE/K/16 Automatiseren

IE/K/17 Telematica.

De CEVO maakt de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

De centrale integratieve eindtoets

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de exameneenheden

ET/K/2 Professionele vaardigheden

IE/V/1 Integratieve opdracht.

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

IE/K/2 Professionele vaardigheden

IE/V/1 Integratieve opdracht

De CEVO bepaalt welke overige exameneenheden uit het kerndeel tot de examenstof van het cspe van het cspe KB behoren. Daarbij neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. De CEVO maakt de examenstof tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Artikel XVIII. Wijziging in paragraaf 2.3.1 van intrasectoraal programma zorg-en-welzijn-breed vmbo

De Regeling intrasectoraal programma zorg-en-welzijn-breed vmbo wordt als volgt gewijzigd:

In paragraaf 2.3.1 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

ZW/K/2 Professionele vaardigheden

ZW/K/13 Voedingsverzorging

en daarnaast op twee van de volgende drie exameneenheden:

ZW/K/7 Sociaal pedagogisch werk

ZW/K/8 Begeleiding van activiteiten

ZW/K/9 Zorg en hulpverlening

en daarnaast op één van de volgende twee exameneenheden:

ZW/K/10 Persoonlijke verzorging

ZW/K/12 Haarverzorging

en op één van de volgende twee exameneenheden:

ZW/K/14 Zorg voor huishouding

ZW/K/15 Facilitaire dienstverlening

De CEVO maakt de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

De CEVO kan besluiten om ZW/K/6 Informatie en communicatietechnologie op te nemen in het centraal examen. Daarbij geldt de beperking dat de toetsing van ICT-toepassingen gerelateerd is aan de overige exameneenheden die in het desbetreffende jaar centraal geëxamineerd worden.

De centrale integratieve eindtoets

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de exameneenheden:

ZW/K/2 Professionele vaardigheden

ZW/V/1 Integratieve opdracht

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

ZW/K/2 Professionele vaardigheden

ZW/V/1 Integratieve opdracht

De CEVO bepaalt welke overige exameneenheden uit het kerndeel tot de examenstof van het cspe van het cspe KB behoren. Daarbij neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. De CEVO maakt de examenstof tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Artikel XIX. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Maria J.A. van der Hoeven

Toelichting

Deze regeling introduceert het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) vanaf het examenjaar 2007. Vanaf dat examenjaar is het cspe de enige examenvorm van het centraal KB-examen in de beroepsgerichte vakken. Het cspe vervangt de combinatie centrale integratieve eindtoets en centraal schriftelijk examen in de KB. Deze combinatie kan vanaf examenjaar 2007 niet meer worden afgenomen. In deze regeling wordt ook de Regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit gewijzigd.

Het cspe is reeds met succes ingevoerd als examenvorm voor de basisberoepsgerichte leerweg (BB).

In het examenjaar 2006 zijn alle vmbo-scholen in de gelegenheid gesteld te kiezen voor hetzij cspe KB, hetzij de combinatie centrale integratieve eindtoets en centraal schriftelijk examen in de KB. Deze keuze werd geboden voor elk van de beroepsgerichte vakken in de sectoren techniek, economie en zorg en welzijn. De vmbo-scholen hebben in overgrote meerderheid gekozen voor het cspe: ongeveer 95% van de examenkandidaten in de KB legt in april of mei 2006 het cspe af. Voor het intrasectorale programma landbouw-breed is het cspe KB reeds vanaf het examenjaar 2006 de enige examenvorm van het centraal examen. De centrale integratieve eindtoets en het centraal schriftelijk examen in de KB landbouw-breed kunnen in 2006 niet meer afzonderlijk worden afgenomen. Voor de vakrichtingen en de ondersteunende vakken, die deel uitmaken van het afdelingsprogramma landbouw en natuurlijke omgeving, kan in 2006 niet gekozen worden voor het cspe KB. Voor het afdelingsprogramma landbouw en natuurlijke omgeving wordt het cspe KB echter wel ingevoerd met ingang van het examenjaar 2007. Het cspe in de KB vervangt ook daar de centrale integratieve eindtoets en het centraal schriftelijk examen.

Met het cspe-cijfer ligt meteen het cijfer voor het centraal examen KB van het beroepsgerichte vak vast. Het cspe KB kent een zelfde beoordelingsschema als het cspe BB, waarmee de examinatoren inmiddels vertrouwd zijn. Voor het cspe KB is de normering bindend. Het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak in de KB wordt voor de helft bepaald door het cijfer voor het centraal examen (cspe) en voor de helft door het cijfer voor het schoolexamen. In de uitslagregeling wordt het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak in de KB meegerekend als twee eindcijfers.

De examenstof voor het cspe KB wordt vastgesteld door de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO). Bij het bepalen van de examenstof voor het cspe KB neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Maria J.A. van der Hoeven