Invoering van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in de kader-beroepsgerichte leerweg (artikel 14)

kenmerk: VO/OK-2006/12881
datum: 28 april 2006
gepubliceerd: Cfi Online 2006, nr. 28 april 2006

Het centraal schriftelijk praktisch examen (cspe) vervangt vanaf het examenjaar 2007 de centraal integratieve eindtoets (cie) en het centraal schriftelijk examen (cse). Vanaf 2007 kan het cie en cse niet meer worden afgenomen.

Daarnaast wijzigt deze regeling de Regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo.

De regeling treedt op 10 mei 2006 in werking.


Artikel XIV. Wijziging in paragraaf 2.3.1.2 van examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo

De Regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A

In paragraaf 2.3.1.2 van Bijlage 1 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het afdelingsprogramma Landbouw

Het centraal examen bestaat in de kaderberoepsgerichte leerweg uit een centraal schriftelijk examen en een centrale integratieve eindtoets. Het centraal schriftelijk examen in de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op twee vakrichtingen of op één vakrichting en één ondersteunend vak. De centrale integratieve eindtoets heeft betrekking op één vakrichting.

2.3.1.2 a Het central schriftelijk examen

Het centraal examen

Vakrichting Plantenteelt

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Plantenteelt heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/3 Plantmateriaal

LN/K/6 Teeltmedium 1

LN/K/16 Teeltwerkzaamheden 1

LN/K/17 Teeltmedium 2

Vakrichting Groene Ruimte

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Groene Ruimte heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/3 Plantmateriaal

LN/K/4 Aanleg en onderhoud 1

LN/K/18 Grondbewerking, uitzetten, gereedschappen en machines

LN/K/19 Houtachtige beplantingen en

gewassen

LN/K/20 Kruidachtige beplantingen en gewassen

Vakrichting Bloembinden en -schikken

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Bloembinden en -schikken heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K /3 Plantmateriaal

LN/K/5 Verzorgen en verkopen bloem en plant

LN/K/21 Verkopen

LN/K/22 Schikken en binden

Vakrichting Dierhouderij en –verzorging

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Dierhouderij en -verzorging heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/7 Verzorgen leefomgeving

LN/K/8 Dierverzorging 1

LN/K/23 Huisvesting

LN/K/24 Diervoeding

LN/K/25 Dierverzorging 2

Vakrichting Verwerking Agrarische Producten/Levensmiddelentechnologie

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Verwerking Agrarische Producten/Levensmiddelentechnologie heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/9 Kwaliteit en voeding

LN/K/26 Voeding

LN/K/27 Microbiologie

LN/K/28 Hygiëne

LN/K/29 Conserveren

Ondersteunend vak Agrarische bedrijfseconomie

In het specifieke gedeelte voor het ondersteunend vak Agrarische bedrijfseconomie van het examenprogramma zijn de volgende zeven thema's te onderscheiden:

1. Winkel

2. Overheid

3. Economie en maatschappij

4. Natuur en milieu

5. Boekhouden

6. Internationale betrekkingen

7. Recht.

Deze thema's zijn als volgt gekoppeld zijn aan de eindtermen.

*) De twee tabellen die hier waren ingevoegd, zijn onder deze tabel geplaatst.

Redactie van Het Examenblad

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor Agrarische bedrijfseconomie heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden en daarnaast op:

het thema Boekhouden

of op:

de drie thema's Natuur en milieu, Internationale betrekkingen en Recht.

of op:

het gedeelte 'Verwerking van boekingen en balans' *) van het thema Boekhouden en twee van de drie thema's Natuur en milieu, Internationale betrekkingen en recht

of op:

het gedeelte 'Boekingsregels en boeking' **) van het thema Boekhouden en twee van de drie thema's Natuur en milieu, Internationale betrekkingen en recht

*) Het gedeelte 'Verwerking van boekingen en balans' *) van het thema Boekhouden bestaat uit de volgende eindtermen:

LN/K/11 eindterm 6

LN/K/12 eindtermen 5, 6, 7, 8

LN/K/30 eindtermen 8, 9, 10, 11

LN/K/31 eindtermen 2, 3

**) Het gedeelte 'Boekingsregels en boeking' van het thema Boekhouden bestaat uit de volgende eindtermen:

LN/K/11 eindterm 6

LN/K/12 eindtermen 1, 2, 3, 4

LN/K/30 eindtermen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

LN/K/31 eindtermen 2, 3

De CEVO maakt het thema /de thema's en de bijbehorende eindtermen die centraal worden geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

Ondersteunend vak Agrarische techniek

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor het ondersteunend vak Agrarische techniek heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/13 Werktuigen en installaties

LN/K/14 Verbindingen

LN/K/15 Motoren

LN/K/32 Technische informatica

LN/K/33 Verzorgen elektrisch laswerk

LN/K/34 Onderhoud gebouwen

2.3.1.2 b De centrale integratieve eindtoets

Vakrichting Plantenteelt

De centrale integratieve eindtoets bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Plantenteelt heeft betrekking op de exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Vakrichting Groene ruimte

De centrale integratieve eindtoets bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Groene ruimte heeft betrekking op de exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Vakrichting Bloembinden en -schikken

De centrale integratieve eindtoets bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Bloembinden en -schikken heeft betrekking op de exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Vakrichting Dierhouderij en -verzorging

De centrale integratieve eindtoets bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Dierhouderij en -verzorging heeft betrekking op de exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Vakrichting Verwerking Agrarische Producten/Levensmiddelentechnologie

De centrale integratieve eindtoets bij de kaderberoepsgerichte leerweg voor de vakrichting Verwerking Agrarische producten/Levensmiddelentechnologie heeft betrekking op de exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal examen

Het centraal examen (cspe) in de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) heeft betrekking op twee vakrichtingen of op één vakrichting en één ondersteunend vak.

Voor de KB-kandidaat bestaat het cspe daarom uit twee deel-cspe's.

Het centraal examen

Vakrichting Plantenteelt

Het deel-cspe KB voor de vakrichting Plantenteelt heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/3 Plantmateriaal

LN/K/6 Teeltmedium 1

LN/K/16 Teeltwerkzaamheden 1

LN/K/17 Teeltmedium 2

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Vakrichting Groene Ruimte

Het deel cspe-KB voor de vakrichting Groene Ruimte heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/3 Plantmateriaal

LN/K/4 Aanleg en onderhoud 1

LN/K/18 Grondbewerking, uitzetten, gereedschappen en machines

LN/K/19 Houtachtige beplantingen en gewassen

LN/K/20 Kruidachtige beplantingen en

gewassen

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Vakrichting Bloembinden en -schikken

Het deel-cspe KB voor de vakrichting Bloembinden en -schikken heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K /3 Plantmateriaal

LN/K/5 Verzorgen en verkopen bloem en plant

LN/K/21 Verkopen

LN/K/22 Schikken en binden

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Vakrichting Dierhouderij en -verzorging

Het deel-cspe KB voor de vakrichting Dierhouderij en -verzorging heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/7 Verzorgen leefomgeving

LN/K/8 Dierverzorging 1

LN/K/23 Huisvesting

LN/K/24 Diervoeding

LN/K/25 Dierverzorging 2

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Vakrichting Verwerking Agrarische Producten/Levensmiddelentechnologie

Het deel-cspe KB voor de vakrichting Verwerking Agrarische Producten/Levensmiddelentechnologie heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/9 Kwaliteit en voeding

LN/K/26 Voeding

LN/K/27 Microbiologie

LN/K/28 Hygiëne

LN/K/29 Conserveren

LN/V/1 Integratieve opdracht vakrichtingen

Ondersteunend vak Agrarische bedrijfseconomie

Het deel-cspe KB voor het ondersteunend vak Agrarische bedrijfseconomie heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/10 Werken in de detailhandel/bedrijfseconomische begrippen, alleen eindterm 4

LN/K/11 Berekeningenalleen de eindtermen 1, 2, 5 en 6

LN/K/12 Boekhoudkundige begrippen en boekingsregels

LN/K/30 Boekhoudregels en boekhoudkundige cyclus

Ondersteunend vak Agrarische techniek

Het deel-cspe KB voor het ondersteunend vak Agrarische techniek heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

LN/K/2 Professionele vaardigheden

LN/K/13 Werktuigen en installaties

LN/K/14 Verbindingen

LN/K/15 Motoren

LN/K/33 Verzorgen elektrisch laswerk

*) Twee tabellen die uit bovenstaande tabel zijn gehaald

thema

exameneenheid

eindtermen

Winkel

LN/K/10

1, 2, 3, 6, 7

 

LN/K/11

1, 3, 4, 5

 

LN/K/31

1

Overheid

LN/K/10

4, 5

 

LN/K/11

4

Economie en maatschappij

LN/K/10

2, 3, 5, 6

 

LN/K/11

1, 2

 

LN/K/30

7

 

thema

exameneenheid

eindtermen

Natuur en milieu

LN/K/10

6, 7

 

LN/K/11

4

Boekhouden

LN/K/11

6

 

LN/K/12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

LN/K/30

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

LN/K/31

2, 3

Internationale betrekkingen

LN/K/10

1, 3, 5

 

LN/K/11

1

Recht

LN/K/10

2

Redactie van Het Examenblad

B

In paragraaf 2.3.1.2 van Bijlage 2 wordt de tekst in kolom a vervangen door de tekst in kolom b.

 

a

b

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen bij de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op twee van de volgende thema's: groen, recreatie, verzorging, handel, techniek en op de volgende exameneenheid:

LB/K/2 Professionele vaardigheden

en daarnaast op zes van de volgende vijftien exameneenheden:

LB/K/3 Ruimte

LB/K/4 Landschap en omgeving

LB/K/5 Ecosystemen

LB/K/6 Groei en ontwikkeling 1

LB/K/7 Groei en ontwikkeling 2

LB/K/8 Dierlijke voeding en verzorging

LB/K/9 Humane voeding

LB/K/10 Verzorgen en onderhouden

LB/K/11 Handel

LB/K/12 Bedrijfsvoering en organisatie

LB/K/13 Klantgericht handelen

LB/K/14 Werken in de winkel

LB/K/15 Polytechniek

LB/K/16 ICT

LB/K/17 Kwaliteitszorg,

waarbij elk van deze zes exameneenheden valt onder (een van) de twee bedoelde thema's.

De CEVO maakt de thema's en de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

De Centrale integratieve eindtoets

De centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de exameneenheden:

LB/K/2 Professionele vaardigheden

LB/V/1 Verrijkingsopdracht

Bij de centrale integratieve eindtoets kunnen ook exameneenheden uit het kerndeel worden betrokken.

Het centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

Het centraal examen

Het cspe KB heeft betrekking op twee van de volgende thema's: groen, recreatie, verzorging, handel, techniek

en op de volgende exameneenheden:

LB/K/2 Professionele vaardigheden

LB/V/1 Verrijkingsopdracht

en daarnaast op zes van de volgende vijftien exameneenheden:

LB/K/3 Ruimte

LB/K/4 Landschap en omgeving

LB/K/5 Ecosystemen

LB/K/6 Groei en ontwikkeling 1

LB/K/7 Groei en ontwikkeling 2

LB/K/8 Dierlijke voeding en verzorging

LB/K/9 Humane voeding

LB/K/10 Verzorgen en onderhouden

LB/K/11 Handel

LB/K/12 Bedrijfsvoering en organisatie

LB/K/13 Klantgericht handelen

LB/K/14 Werken in de winkel

LB/K/15 Polytechniek

LB/K/16 ICT

LB/K/17 Kwaliteitszorg,

waarbij elk van deze zes exameneenheden valt onder (een van) de twee bedoelde thema's.

De CEVO maakt de thema's en de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Pijl omhoog