Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2011, maar alleen op de examenjaren 2008 en 2009 en voor bezemexamens op het examenjaar 2010.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.