Aanmelding staatsexamens vwo-havo-vmbo

kenmerk: OS/ED/6506
datum: 12 september 2005
gepubliceerd: CFI Online september 2005

In deze mededeling is de procedure beschreven van de aanmelding voor de staatsexamens 2006.

Grondslag

Artikel 3, 1e lid van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo en wijziging van onder meer het Eindexamensbesluit vwo-havo-mavo-vbo.

Zie voor gelijkluidende tekst de Staatscourant van 21 september, nummer 183.

Mededeling

De staatsexamencommissie vwo-havo-vmbo maakt, met betrekking tot de staatsexamens vwo-havo-vmbo die in 2006 zullen worden afgenomen, het volgende bekend.

Belanghebbenden, die in mei 2006 wensen deel te nemen aan het staatsexamen vwo, havo of vmbo, kunnen zich aanmelden via de internetsite van de Informatie Beheer Groep: www.ib-groep.nl.

Men kan het aanmeldingsformulier ook downloaden van deze site of men kan bellen voor een aanmeldingsformulier naar de afdeling Examendiensten van de Informatie Beheer Groep, telefoonnummer 050 - 599 8933. Het aanmeldingsformulier kan ook schriftelijk worden aangevraagd bij:

Examendiensten

afdeling staatsexamens vhv

Postbus 30158

9700 LK GRONINGEN

Het aanmeldingsformulier moet voor 1 januari 2006 zijn ontvangen door de Informatie Beheer Groep. Aanmelding na deze datum is niet meer mogelijk.


Deel deze pagina