Centrale examens met computergebruik in het vmbo (theoretische en gemengde leerweg), havo, en vwo, in 2006 en 2007

kenmerk: CEVO-05-1248
datum: 15 maart 2005
gepubliceerd: Gele katern 2005, nr. 4, p. 12 t/m 13

Met deze voorlichtingspublicatie wordt aangegeven wat de introductie van de computerexamens voor vmbo TG, havo en vwo betekent voor de centrale examens in 2006 en 2007.


Algemeen

Na een aantal jaren experimenteren met eerst een klein en later een groot aantal scholen, worden de centrale examens met computertoepassing (bij enkele vakken in het vmbo gemengde en theoretische leerweg, en in het havo en vwo) in 2006 aan alle scholen ter afname beschikbaar gesteld. Vanaf 2007 zullen de examens met computertoepassingen geleidelijk voor een aantal vakken de reguliere examens worden. De bijlage geeft kort aan, wat dit betekent voor de centrale examens 2006 en 2007, en de voorbereiding daarop.

De voorzitter van de CEVO,

Drs. J. Bouwsma

Bijlage

Computergebruik bij de centrale examens vmbo tg, havo en vwo in 2006 en 2007

In 2006 zal het voor alle scholen voor vmbo tg, havo en vwo mogelijk zijn deel te nemen aan de compex-examens. Dit zijn centrale examens die voor een derde deel uit opgaven bestaan die met computerprogrammatuur gemaakt moeten worden. Tweederde deel van het examen blijft bestaan uit de gewone opgaven op papier.

Voor de volgende vakken kunnen scholen in 2006 en 2007 inschrijven op compex-examens:

vmbo TG

Natuur- en Scheikunde 1, biologie, economie

havo

Natuurkunde 1,2, biologie, aardrijkskunde, economie 1

vwo

Natuurkunde 1,2, biologie, wiskunde A1,2, wiskunde A1

Het algemeen beschikbaar stellen van de compex-examens in 2006 is voorafgegaan door drie jaar experimenteren samen met een groot aantal scholen.

De beschikbaarstelling van de compex-examens is gericht op de invoering in de reguliere examens in 2007 voor de vakken Natuurkunde 1,2 in vwo en havo en Natuur- en Scheikunde 1 in vmbo TG.

In 2007 zullen de compex-examens in de andere genoemde vakken wederom ter keuze aangeboden worden.

Eind maart 2005 krijgt elke school nadere informatie over deze examens en de organisatie van de afname, tevens zullen er regionale bijeenkomsten zijn voor examensecretarissen en ict-coördinatoren waarop de informatie nader toegelicht wordt.

Op de internetsites van de Cevo en de Citogroep is gedetailleerde informatie te vinden en op de site van de Citogroep staan ook voorbeeldopgaven.

In oktober 2005 (voor 1 november) kunt u zich via de gewone inschrijfformulieren van de IB-Groep aanmelden voor de compex-examens 2006.

Vanaf 2006 zal tevens het examen Muziek vmboTG op CD-rom aangeboden worden, in een vorm die vergelijkbaar is met de al bestaande examens Dans en Drama en het schoolexamen CKV2. Elke kandidaat kan aan de computer in eigen tempo de vragen beantwoorden. Het examen met CD-ROM vervangt het huidige examen met een audio-CD. De vmbo TG scholen die het examen muziek afnemen, zullen hierover afzonderlijk worden geïnformeerd.