Wijziging regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2015, maar alleen op de examenjaren 2004 tot en met 2010.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.