Mededelingen over de eindexamens 2005 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Septembermededeling)

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2004, maar alleen op het examenjaar 2005.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.