Wijzigingen examenprogramma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 2005

kenmerk: VO/OK-2004/11657
datum: 26 april 2004
gepubliceerd: Gele katern 2004, nr. 8b, p. 7 t/m 44

Deze regeling treedt op 1 augustus 2004 in werking.


De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,

Gelet op

Besluit

Artikel I Wijziging Regeling examenprogramma's talen vmbo

De Regeling examenprogramma's talen vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma Nederlands, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage b bij deze regeling.

C.

In bijlage 2, het examenprogramma Fries, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

D.

In bijlage 3, het examenprogramma moderne vreemde talen, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

E.

In bijlage 3 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage c bij deze regeling.

Artikel II Wijziging Regeling examenprogramma's wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken vmbo

De Regeling examenprogramma's wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma wiskunde, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage d bij deze regeling.

C.

In bijlage 2, het examenprogramma natuur- en scheikunde 1, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

D.

In bijlage 3, het examenprogramma natuur- en scheikunde 2, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

E.

In bijlage 4, het examenprogramma biologie, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

Artikel III Wijziging Regeling examenprogramma's economie en de maatschappelijke vakken vmbo

De Regeling examenprogramma's economie en de maatschappelijke vakken vmbo

wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma economie, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage e bij deze regeling.

C.

In bijlage 2, het examenprogramma maatschappijleer II, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

D.

In bijlage 3, het examenprogramma aardrijkskunde, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

E.

In bijlage 4, het examenprogramma geschiedenis, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

Artikel IV Wijziging Regeling examenprogramma's kunstvakken II vmbo

De Regeling examenprogramma's kunstvakken II vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma beeldende vakken, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 2, het examenprogramma muziek, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

C.

In bijlage 3, het examenprogramma dans, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

D.

In bijlage 4, het examenprogramma drama, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

Artikel V Wijziging Regeling examenprogramma administratie vmbo

De Regeling examenprogramma administratie vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma administratie, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage f bij deze regeling.

C.

In bijlage 1 wordt de exameneenheid AD/V/1, Integratieve opdracht, vervangen door bijlage w bij deze regeling.

Artikel VI Wijziging Regeling examenprogramma handel en verkoop vmbo

De Regeling examenprogramma handel en verkoop vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma handel en verkoop, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage g bij deze regeling.

C.

In bijlage 1 wordt de exameneenheid HV/V/1, Integratieve opdracht, vervangen door bijlage w bij deze regeling.

Artikel VII Wijziging Regeling examenprogramma's consumptief en consumptief-breed vmbo

De Regeling examenprogramma's consumptief en consumptief-breed vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, de examenprogramma's consumptief en consumptief-breed, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage h bij deze regeling.

C.

In bijlage 1 wordt de exameneenheid C/V/1, Integratieve opdracht, vervangen door bijlage w bij deze regeling.

Artikel VIII Wijziging Regeling examenprogramma mode en commercie vmbo

De Regeling examenprogramma mode en commercie vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma mode en commercie, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage i bij deze regeling.

C.

In bijlage 1 wordt de exameneenheid MC/V/1, Integratieve opdracht, vervangen door bijlage w bij deze regeling.

Artikel IX Wijziging Regeling intrasectoraal programma handel en administratie vmbo

De Regeling intrasectoraal programma handel en administratie wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma handel en administratie, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage j bij deze regeling.

C.

In bijlage 1 wordt de exameneenheid HA/V/1, Integratieve opdracht, vervangen door bijlage w bij deze regeling.

Artikel X Wijziging Regeling examenprogramma's bouwtechniek en bouw-breed vmbo

De Regeling examenprogramma's bouwtechniek en bouw-breed vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, de examenprogramma's bouwtechniek en bouw-breed, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage k bij deze regeling.

Artikel XI Wijziging Regeling examenprogramma metaaltechniek vmbo

De Regeling examenprogramma metaaltechniek vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma metaaltechniek, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage l bij deze regeling.

Artikel XII Wijziging Regeling examenprogramma elektrotechniek vmbo

De Regeling examenprogramma elektrotechniek vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma elektrotechniek, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage m bij deze regeling.

Artikel XIII Wijziging Regeling examenprogramma voertuigentechniek vmbo

De Regeling examenprogramma voertuigentechniek vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma voertuigentechniek, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage n bij deze regeling.

Artikel XIV Wijziging Regeling examenprogramma installatietechniek vmbo

De Regeling examenprogramma installatietechniek vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma installatietechniek, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage o bij deze regeling.

Artikel XV Wijziging Regeling examenprogramma grafische techniek vmbo

De Regeling examenprogramma grafische techniek vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma grafische techniek, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage p bij deze regeling.

Artikel XVI Wijziging Regeling examenprogramma transport en logistiek vmbo

De Regeling examenprogramma transport en logistiek vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma transport en logistiek, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage q bij deze regeling.

Artikel XVII Wijziging Regeling intrasectoraal programma metalektro vmbo

De Regeling intrasectoraal programma metalektro vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma metalektro, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage r bij deze regeling.

Artikel XVIII Wijziging Regeling intrasectoraal programma instalektro vmbo

De Regeling intrasectoraal programma instalektro vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma instalektro, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage s bij deze regeling.

Artikel XIX Wijziging Regeling examenprogramma verzorging vmbo

De Regeling examenprogramma verzorging vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma verzorging, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage t bij deze regeling.

C.

In bijlage 1 wordt de exameneenheid VZ/V/1, Integratieve opdracht, vervangen door bijlage w bij deze regeling.

Artikel XX Wijziging Regeling examenprogramma uiterlijke verzorging vmbo

De Regeling examenprogramma talen uiterlijke verzorging vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma uiterlijke verzorging, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage u bij deze regeling.

C.

In bijlage 1 wordt de exameneenheid UV/V/1, Integratieve opdracht, vervangen door bijlage w bij deze regeling.

Artikel XXI Wijziging Regeling intrasectoraal programma zorg-en-welzijn-breed vmbo

De Regeling intrasectoraal programma zorg-en-welzijn-breed vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

In bijlage 1, het examenprogramma zorg-en-welzijn-breed, wordt paragraaf 2.2 vervangen door bijlage a bij deze regeling.

B.

In bijlage 1 wordt paragraaf 2.3 vervangen door bijlage v bij deze regeling.

C.

In bijlage 1 wordt de exameneenheid ZW/V/1, Integratieve opdracht, vervangen door bijlage w bij deze regeling.

Artikel XXII Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel XXIII Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2004.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Maria J.A. van der Hoeven

Toelichting

Vanaf het examenjaar 2005 heeft het centraal examen voor de beroepsgerichte programma's (afdelingsvakken en intrasectorale programma's) in de basisberoepsgerichte leerweg (BB) de examenvorm van het cspe (centraal schriftelijk én praktisch examen). In deze examenvorm worden praktijk en vaktheorie geïntegreerd geëxamineerd.

De invoering van het cspe maakt een wijziging van par. 2.2 'Algemene examenbeschrijving' noodzakelijk. De tekst van par. 2.2 maakt deel uit van elk examenprogramma dat voor het vmbo is vastgesteld en dientengevolge dienen alle examenprogramma's te worden gewijzigd. Voor de beroepsgerichte programma's is bovendien een wijziging van par. 2.3 'Vakspecifieke examenbeschrijving' nodig.

Naast de wijzigingen die het gevolg zijn van de invoering van het cspe, heeft de vakspecifieke examenbeschrijving (par. 2.3) van een aantal examenprogramma's enige extra aanpassingen ondergaan. Over het algemeen gaat het om wijzigingen van het gedeelte van het examenprogramma dat centraal wordt geëxamineerd. In de overzichten bij de artikelsgewijze toelichting is dit voor de desbetreffende vakken met een asterisk (*) aangegeven. Voor deze vakken dient het programma van toetsing en afsluiting te worden aangepast.

Voor de beroepsgerichte programma's in de sectoren economie en zorg en welzijn is het verrijkingsdeel van de kaderberoepsgerichte leerweg gewijzigd. De vaardigheden in het verrijkingsdeel zijn algemener geformuleerd.

Enerzijds wordt hierdoor recht gedaan aan de gegroeide praktijk van de toetsing van het verrijkingsdeel in de centrale integratieve eindtoets. Anderzijds blijft de oorspronkelijke koppeling aan specifieke contexten tot de mogelijkheden behoren.

Geen van de aanpassingen brengt noodzakelijke wijzigingen van het te geven onderwijs, leermiddelen of inventaris met zich mee.

De bijlagen bij deze regeling worden integraal gepubliceerd in dit Gele katern.

Op de websites www.cfi.nl en www.eindexamen.nl is de doorlopende tekst van de examenprogramma's gepubliceerd, met inbegrip van de wijzigingen die het gevolg zijn van deze regeling.

De examengids (www.vmbo-examengids.nl) biedt een overzicht waarin de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke teksten zijn gemarkeerd.

Wijzigingen van het afdelingsprogramma landbouw en natuurlijke omgeving en het intrasectorale programma landbouw-breed zijn in voorbereiding op het ministerie van LNV.

Artikelsgewijze toelichting

De regelingen waarmee de examenprogramma's voor het vmbo zijn vastgesteld zijn bekend gemaakt in de publicatie 'Definitieve vaststelling van de examenprogramma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)' (kenmerk VO/BOB-2000/2251, Uitleg Gele katern nr. 13 van 17 mei 2000).

De regelingen zijn 'omslagregelingen' wat betekent dat voor ieder vak het eigenlijke examenprogramma is opgenomen in een bijlage bij de desbetreffende regeling.

Artikel I

De regeling examenprogramma's talen vmbo telt drie bijlagen:

bijlage 1 -

het examenprogramma Nederlands vmbo;

bijlage 2 -

het examenprogramma Fries vmbo;

bijlage 3 -

het examenprogramma moderne vreemde talen vmbo.

In het volgende overzicht worden de wijzigingen van de regeling examenprogramma's talen vmbo schematisch weergegeven.

 

vak:

zie artikel I

lid ...

relevante bijlagen bij deze regeling:

deze regeling betreft de wijziging van:

Nederlands *

A en B

a, b

par. 2.2 en par. 2.3 *

Fries

lid C

a

par. 2.2

Engels *

D en E

a, c

par. 2.2 en par. 2.3 *

Duits *

D en E

a, c

par. 2.2 en par. 2.3 *

Frans *

D en E

a, c

par. 2.2 en par. 2.3 *

Arabisch

D en E

a, c

par. 2.2 en par. 2.3

Spaans

D en E

a, c

par. 2.2 en par. 2.3

Turks

D en E

a, c

par. 2.2 en par. 2.3

*

Het gedeelte van het examenprogramma dat centraal wordt / kan worden geëxamineerd heeft wijzigingen ondergaan.

Nederlands

In vrijwel alle vormen van onderwijs is inmiddels de tweede zitting (schrijfvaardigheid) in het centraal examen afgeschaft. Dat gebeurt nu ook bij de gemengde en theoretische leerwegen. Het centraal examen zal daar net zo worden opgezet als het centraal examen in de kaderberoepsgerichte leerweg. De toetsing van de schrijfvaardigheid, die vanaf 2005 in dezelfde zitting plaatsvindt als de leesvaardigheid, is bovendien niet langer gekoppeld aan het sectorwerkstuk.

Voor de basisberoepsgerichte leerweg wordt het juridisch kader gegeven voor een andere opzet van het centraal examen die momenteel in voorbereiding is.

Engels, Duits en Frans

Voor de basisberoepsgerichte leerweg wordt het juridisch kader gegeven voor het examen zoals dat bij Frans inmiddels is ingevoerd en dat bij de andere moderne vreemde talen nog in voorbereiding is.

Fries, Arabisch, Spaans en Turks

De wijzigingen in deze regeling hebben in feite geen betrekking op het vak Fries. Voor dit vak betreft de wijziging immers uitsluitend par. 2.2, waarvan de tekst nu eenmaal van toepassing is op alle examenprogramma's die voor het vmbo zijn vastgesteld.

De wijzigingen in deze regelingen hebben om dezelfde reden eveneens geen betrekking op de vakken Arabisch, Spaans en Turks. De wijziging van par. 2.3 van de regeling examenprogramma's talen vmbo betreft uitsluitend Engels, Frans en Duits.

Artikel II

De regeling examenprogramma's wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken vmbo telt vier bijlagen:

bijlage 1 -

het examenprogramma wiskunde vmbo;

bijlage 2 -

het examenprogramma natuur- en scheikunde 1 vmbo;

bijlage 3 -

het examenprogramma natuur- en scheikunde 2 vmbo;

bijlage 4 -

het examenprogramma biologie vmbo.

In het volgende overzicht worden de wijzigingen van de regeling examenprogramma's wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken vmbo schematisch weergegeven.

 

vak:

zie artikel II

lid ...

relevante bijlagen bij deze regeling:

deze regeling betreft de wijziging van:

wiskunde *

A en B

a, d

par. 2.2 en par. 2.3 *

nask1

C

a

par. 2.2

nask2

D

a

par. 2.2

biologie

E

a

par. 2.2

*

Het gedeelte van het examenprogramma dat centraal wordt / kan worden geëxamineerd heeft wijzigingen ondergaan.

Wiskunde

Met de aanpassing van par. 2.3 wordt een inconsistentie in het programma verholpen: als de meetkunde van het kerndeel niet in het centraal schriftelijk examen wordt getoetst, kan de voortgezette meetkunde in het verrijkingsdeel evenmin worden getoetst.

Nask1, nask 2 en biologie

De wijzigingen in deze regeling hebben in feite geen betrekking op de vakken nask1, nask2 en biologie. Voor deze vakken betreft de wijziging immers uitsluitend par. 2.2, waarvan de tekst nu eenmaal van toepassing is op alle examenprogramma's die voor het vmbo zijn vastgesteld.

Artikel III

De regeling examenprogramma's economie en de maatschappelijke vakken vmbo telt vier bijlagen:

bijlage 1 -

het examenprogramma economie vmbo;

bijlage 2 -

het examenprogramma maatschappijleer II vmbo;

bijlage 3 -

het examenprogramma aardrijkskunde vmbo;

bijlage 4 -

het examenprogramma geschiedenis vmbo.

In het volgende overzicht worden de wijzigingen van de regeling examenprogramma's economie en de maatschappelijke vakken vmbo schematisch weergegeven.

 

vak:

zie artikel III

lid ...

relevante bijlagen bij deze regeling:

deze regeling betreft de wijziging van:

economie *

A en B

a, e

par. 2.2 en par. 2.3 *

maatschappijleer II

C

a

par. 2.2

aardrijkskunde

D

a

par. 2.2

geschiedenis

E

a

par. 2.2

*

Het gedeelte van het examenprogramma dat centraal wordt / kan worden geëxamineerd heeft wijzigingen ondergaan.

Economie

Ook hier verdwijnt een inconsistentie in par. 2.3. De stof van EC/K/6 is grotendeels voorbereidend op onderdelen van EC/V/1. De stof wordt in leerboeken meestal in hetzelfde hoofdstuk behandeld. Daarom is EC/K/6 aan de vaste c.s.e.-stof van de theoretische en gemengde leerweg, waartoe V/1 reeds behoorde, toegevoegd.

Maatschappijleer II, aardrijkskunde, en geschiedenis

De wijzigingen in deze regeling hebben in feite geen betrekking op de vakken maatschappijleer II, aardrijkskunde, en geschiedenis. Voor deze vakken betreft de wijziging immers uitsluitend par. 2.2, waarvan de tekst nu eenmaal van toepassing is op alle examenprogramma's die voor het vmbo zijn vastgesteld.

Artikel IV

De regeling examenprogramma's kunstvakken II vmbo telt vier bijlagen:

bijlage 1 -

het examenprogramma beeldende vakken vmbo;

bijlage 2 -

het examenprogramma muziek vmbo;

bijlage 3 -

het examenprogramma dans vmbo;

bijlage 4 -

het examenprogramma drama vmbo.

In het volgende overzicht worden de wijzigingen van de regeling examenprogramma's kunstvakken II vmbo schematisch weergegeven.

 

vak:

zie artikel IV

lid ...

relevante bijlagen bij deze regeling:

deze regeling betreft de wijziging van:

beeldende vakken

A

a

par. 2.2

muziek

B

a

par. 2.2

dans

C

a

par. 2.2

drama

D

a

par. 2.2

De wijzigingen in deze regeling hebben in feite geen betrekking op de kunstvakken II. Voor de kunstvakken II betreft de wijziging immers uitsluitend par. 2.2, waarvan de tekst nu eenmaal van toepassing is op alle examenprogramma's die voor het vmbo zijn vastgesteld.

Artikel V tot en met XXI

De regeling examenprogramma administratie vmbo telt één bijlage:

bijlage 1 -

het examenprogramma administratie vmbo.

In de vorige volzin kan 'administratie' vervangen worden door ieder ander beroepsgericht programma. Het eigenlijke examenprogramma is dus steeds bijlage 1 bij de desbetreffende regeling examenprogramma.

In het volgende overzicht worden de wijzigingen van de regelingen examenprogramma's beroepsgericht vmbo schematisch weergegeven.

 

vak:

zie artikel:

relevante bijlagen bij deze regeling:

deze regeling betreft de wijziging van:

administratie *

V

a, f, w

par. 2.2, par. 2.3 * en V/1

handel en verkoop

VI

a, g, w

par. 2.2, par. 2.3 en V/1

consumptief

VII

a, h, w

par. 2.2, par. 2.3 en V/1

consumptief-breed

VII

a, h, w

par. 2.2, par. 2.3 en V/1

mode en commercie *

VIII

a, i, w

par. 2.2, par. 2.3 * en V/1

handel en administratie

IX

a, j, w

par. 2.2, par. 2.3 en V/1

bouwtechniek

X

a, k

par. 2.2 en par. 2.3

bouw-breed

X

a, k

par. 2.2 en par. 2.3

metaaltechniek

XI

a, l

par. 2.2 en par. 2.3

elektrotechniek

XII

a, m

par. 2.2 en par. 2.3

voertuigentechniek

XIII

a, n

par. 2.2 en par. 2.3

installatietechniek

XIV

a, o

par. 2.2 en par. 2.3

grafische techniek

XV

a, p

par. 2.2 en par. 2.3

transport en logistiek

XVI

a, q

par. 2.2 en par. 2.3

metalektro

XVII

a, r

par. 2.2 en par. 2.3

instalektro

XVIII

a, s

par. 2.2 en par. 2.3

verzorging

XIX

a, t, w

par. 2.2,par. 2.3 en V/1

uiterlijke verzorging

XX

a, u, w

par. 2.2, par. 2.3 en V/1

zorg-en-welzijn-breed

XXI

a, v, w

par. 2.2, par. 2.3 en V/1

*

Het gedeelte van het examenprogramma dat centraal wordt / kan worden geëxamineerd heeft wijzigingen ondergaan.

Artikel XXIII

De gewijzigde examenprogramma's worden per 1 augustus 2004 van kracht en gelden voor de leerlingen die in 2005 of latere jaren centraal examen doen.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Maria J.A. van der Hoeven

Bijlagen

Administratie vmbo, Handel en verkoop vmbo, Consumptief (horeca, bakken en consumptief-breed) vmbo, Mode en commercie vmbo, Handel en administratie vmbo,

Verzorging vmbo, Uiterlijke verzorging vmbo, Zorg-en-welzijn-breed vmbo.