Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2004

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2022, maar alleen op het examenjaar 2004.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog