Regeling aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2006 en 2007 (en 2005)

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2017, maar alleen op de examenjaren 2005 tot en met 2007.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.