Regeling aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2006 en 2007 (en 2005)