Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo en havo in 2005, wijziging van het rooster eerste tijdvak in 2004 voor de centrale examens vmbo, vbo en mavo C en D (laatste bezemexamens) en data CKV-2 in 2004 en 2005

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2020, maar alleen op de examenjaren 2004 en 2005.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van beide jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.