Eindtermen centraal examen filosofie havo en vwo 2004 en 2005

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2007, maar alleen op de examenjaren 2004 en 2005.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van beide jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog