Aanwijzing exameneenheden centrale examens beroepsgerichte programma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 2005 (en 2004 en 2003)

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2012, maar alleen op de examenjaren 2003 tot en met 2005.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.