Domeinen en onderwerpen centraal examen filosofie havo/vwo 2004 en 2005

kenmerk: VO/BOB-2002/25126
datum: 25 juli 2002
gepubliceerd: Gele katern 2002, nr. 18, p. 80

In deze regeling worden de domeinen en onderwerpen vastgesteld voor vwo en havo in de examenjaren 2004 en 2005.

De regeling treedt op 26 juli 2002 in werking.


Besluit

Artikel 1 Domeinen en onderwerpen centraal examen filosofie vwo 2004 en 2005

1.

Het domein voor het centraal examen filosofie vwo in de jaren 2004 en 2005 is domein C: Ethiek.

2.

Het onderwerp bij dit domein is in de jaren 2004 en 2005: Deugdethiek.

Artikel 2 Domeinen en onderwerpen centraal examen filosofie havo 2004 en 2005

1.

Het domein voor het centraal examen filosofie havo in de jaren 2004 en 2005 is domein B: Wijsgerige antropologie.

2.

Het onderwerp bij dit domein is in de jaren 2004 en 2005: Mens en machine.

Artikel 3 Bekendmaking

Deze regeling wordt met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Domeinen en onderwerpen centraal examen filosofie havo/vwo 2004 en 2005.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Toelichting

In deze regeling worden de domeinen en onderwerpen voor het centraal examen filosofie havo en vwo vastgesteld voor de jaren 2004 en 2005. De hierbij behorende eindtermen worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Nadere informatie over het examenvak filosofie kan worden verkregen bij:

Secretariaat en landelijk informatiepunt Bcfvo

Drs. D.H. Oosthoek

Nederhorst 5

3085 VT Rotterdam

tel: 010-4818927

email: bcfvo@xs4all.nl, website: www.bcfvo.tk

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Pijl omhoog