Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2004

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2011, maar alleen op het examenjaar 2004.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.