Domeinen centraal examen maatschappijleer havo 2005, 2006 en vwo 2005, 2006 en 2007

kenmerk: VO/BOB-2002/23003
datum: 14 juni 2002
gepubliceerd: Gele katern 2002, nr. 18, p. 74 t/m 75

In deze regeling worden de domeinen vastgesteld voor maatschappijleer havo en vwo in de volgende examenjaren:

havo: 2005 en 2006

vwo: 2005, 2006 en 2007

De regeling treed op 26 juli 2002 in werking

Zie voor havo 2007 ook CEVO-05.730 onder 4.1 betreffende maatschappijleer.

Redactie Het Examenblad, 2 oktober 2006


Besluit

Artikel 1 Domeinen havo 2005 en 2006

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in de examenjaren 2005 en 2006 uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer havo worden geëxamineerd, zijn:

lMens en werk;

lMassamedia.

Artikel 2 Domeinen vwo 2005, 2006 en 2007

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in de examenjaren 2005, 2006 en 2007 uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer vwo worden geëxamineerd, zijn:

lMens en werk;

lMassamedia.

Artikel 3 Bekendmaking

Deze regeling wordt met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als : Domeinen centraal examen maatschappijleer havo 2005, 2006 en vwo 2005,2006 en 2007.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Toelichting

In de regeling examenprogramma's profielen v.w.o./h.a.v.o. maatschappelijke vakken is in de bijlagen 5 (voor wat betreft vwo) en 6 ( voor wat betreft havo) bepaald, dat door of in opdracht van de minister bekend gemaakt wordt, welke twee domeinen uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer worden geëxamineerd. In het centraal examen komt verder elk jaar aan de orde het domein B: Politieke besluitvorming.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Pijl omhoog