Modellen diploma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2021, maar alleen op de examenjaren 2003 tot en met 2009 en voor bezemexamens op de examenjaren 2010 en 2011.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.