Bekendmaking thema beeldende vakken vwo centraal eindexamen 2003 en 2004

kenmerk: CEVO-02-410
datum: 12 april 2002
gepubliceerd: Gele katern 2002, nr. 14

In de publicatie de bekendmaking van het thema voor het centraal examen vwo in de vakken tekenen, handvaardigheid 1 (handenarbeid) en handvaardigheid 2 (textiele werkvormen) voor scholen die nog niet het definitieve profiel Cultuur en maatschappij hebben ingevoerd.

Het thema geldt voor de examenjaren 2003 en 2004.


Mededeling

Vwo-scholen die nog niet het definitieve profiel Cultuur en maatschappij hebben ingevoerd, kunnen nog de kunstvakken oude stijl als examenvak aanbieden (keuzeprofielvak bij Cultuur en Maatschappij, keuzevak in het vrije deel bij de andere profielen). Voor die vakken geldt dan het eindexamenprogramma oude stijl ook als programma voor de profielexamens.

In het Gele katern van 25 juli 2001 (nummer 18 a, deel 1 en 2) is aangekondigd dat het centraal schriftelijk examen voor de beeldende vakken van karakter gaat veranderen. Vanaf 2003 zullen thema's worden ontwikkeld vanuit de invalshoeken van domein B uit het examenprogramma CKV2 vwo

Thans wordt het volgende bekend gemaakt.

Het thema voor het centraal examen vwo in de vakken tekenen, handvaardigheid 1 (handenarbeid) en handvaardigheid 2 (textiele werkvormen) voor de examenjaren 2003 en 2004 is:

kunst,

wetenschap en techniek.

Voor beide examenjaren worden, binnen het thema kunst, wetenschap en techniek, apart stofbeperking, probleemstellingen en exameneisen geformuleerd. Deze worden in juni voorafgaande aan het examenjaar gepubliceerd in het Gele katern van Uitleg; voor 2003 betreft dat juni 2002.

Bij het thema verschijnt een themabundel. Deze themabundel kan gezien worden als een voortzetting van de gebruikelijke aanbiedingstekst. Voor zowel het examenjaar 2003 als 2004 zal een aparte themabundel verschijnen. De themabundel voor het examenjaar 2003 is medio juni a.s. te bestellen bij de Citogroep. Gegevens over de wijze van bestellen worden begin juni vermeld in het Gele Katern, tegelijkertijd met de publicatie van de stofbeperking, probleemstellingen en exameneisen voor 2003.

De voorzitter van de CEVO,drs. J. Bouwsma