Domeinen filosofie centraal examen havo (profielen) 2003, 2004, 2005, 2006

kenmerk: VO/BOB-2001/37766
datum: 14 november 2001
gepubliceerd: Gele katern 2001, nr. 26, p. 38 t/m 39

In de regeling de vaststelling van de domeinen filosofie voor het centraal examen havo. Deze vaststelling geldt voor het examenjaar 2003 tot en met 2006.


Artikel 1 Centraal examen filosofie havo 2003

1. Het domein voor het centraal examen filosofie havo in het jaar 2003 is domein D (Sociale filosofie). Het onderwerp is 'Macht'.

2. De eindtermen bij het onderwerp zijn gelijk aan die van 2002. Ze zijn opgenomen in de bijlage van de regeling VO/BOB/2001/7286 van 20 maart 2001 (Uitleg Gele katern 2001, 10).

Artikel 2 Centraal examen filosofie havo 2004, 2005 en 2006

Het domein van het centraal examen filosofie havo in de jaren 2004, 2005 en 2006 is domein B (Wijsgerige antropologie). Het onderwerp en de eindtermen zullen op een later tijdstip bekend worden gemaakt.

Artikel 3 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Centraal examen filosofie havo 2003, 2004, 2005 en 2006.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Toelichting

Nadere informatie over het examenvak filosofie kan worden verkregen bij:

De Begeleidingscommissie Filosofie in het Voortgezet Onderwijs

drs. A.L. Damen (secretaris)

Maasstraat 51-1

1078 HD Amsterdam

tel. : 020-6762551

fax : 020-4704065

e-mail : bcfvo@xs4all.nl

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Pijl omhoog