Mededelingen over de eindexamens 2002 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo (Septembermededeling)

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2008, maar alleen op het examenjaar 2002.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.