Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer havo en vwo 2003 en 2004

kenmerk: VO/BOB-2001/23742
datum: 24 juli 2001
gepubliceerd: Gele katern 2001, nr. 18a, p. 96 t/m 97

In deze regeling worden de thema's en domeinen voor het centraal examen (oude en nieuwe stijl) maatschappijleer havo/vwo vastgesteld voor de examenjaren 2003 en 2004.

Deze regeling treedt in werking op 28 juli 2001.


Besluit

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

- de bijlagen 5 en 6 van de Regeling examenprogramma's profielen vwo/havo maatschappelijke vakken,

- onderdeel 2.2 van de bijlagen I en II bij de Regeling examenprogramma's maatschappijleer;

Besluit

Artikel 1 Domeinen vwo 2003 (profielen)

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in het examenjaar 2003 uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer vwo worden geëxamineerd, zijn:

- Ontwikkelingssamenwerking;

- Mens en werk.

Artikel 2 Thema's vwo 2003 (oud)

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer vwo voor het examenjaar 2003 zijn:

- Politieke besluitvorming;

- Ontwikkelingssamenwerking;

- Mens en werk.

Artikel 3 Domeinen vwo 2004 (profielen)

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in het examenjaar 2004 uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer vwo worden geëxamineerd, zijn:

- Ontwikkelingssamenwerking;

- Mens en werk.

Artikel 4 Thema's vwo 2004 (oud)

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer vwo voor het examenjaar 2004 zijn:

- Politieke besluitvorming;

- Ontwikkelingssamenwerking;

- Mens en werk.

Artikel 5 Domeinen havo 2003 (profielen)

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in het examenjaar 2003 uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer havo worden geëxamineerd, zijn:

- Criminaliteit en rechtsstaat;

- Massamedia.

Artikel 6 Thema's havo 2003 (oud)

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer havo voor het examenjaar 2003 zijn:

- Politieke besluitvorming;

- Criminaliteit en rechtsstaat;

- Massamedia.

Artikel 7 Domeinen havo 2004 (profielen)

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in het examenjaar 2004 uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer havo worden geëxamineerd, zijn:

- Criminaliteit en rechtsstaat;

- Massamedia.

Artikel 8 Thema's havo 2004 (oud)

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer havo voor het examenjaar 2004 zijn:

- Politieke besluitvorming;

- Criminaliteit en rechtsstaat;

- Massamedia.

Artikel 9 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als : Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer havo en vwo 2003 en 2004.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund

Toelichting

In de Regeling examenprogramma's profielen vwo/havo maatschappelijke vakken is in de bijlagen 5 (voor wat betreft vwo) en 6 ( voor wat betreft havo) bepaald, dat door of in opdracht van de minister bekend gemaakt wordt, welke twee domeinen uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen worden geëxamineerd. In het centraal examen komt verder elk jaar aan de orde het domein B: Politieke besluitvorming.

Ook in de examenprogramma's voor maatschappijleer vwo (oud) en havo (oud) is bepaald dat de thema's die in het centraal en schriftelijk examen worden geëxamineerd, door de minister worden bekendgemaakt.

In deze regeling worden de thema's voor het examen oude stijl en de domeinen voor het centraal examen nieuwe stijl aangewezen die in de examenjaren 2003 en 2004 worden getoetst.

Zoals in CEVO-mededeling 98/158 van 3 maart 1998 (Gele katern 1998, nummer 8) is gemeld, zijn de thema's voor het centraal examen oude stijl en de domeinen voor het examen nieuwe stijl dezelfde en worden voor het centraal examen oude en nieuwe stijl dezelfde opgaven verstrekt.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund