Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens 2002

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2006, maar alleen op het examenjaar 2002.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.