Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens 2002

kenmerk: CEVO-00-1164
datum: 2 november 2000
gepubliceerd: Gele katern 2000, nr. 26

In deze regeling het rooster van de centrale examens van de eindexamens en de staatexamens in 2002.

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2001.

Let op: De tekst is na publicatie aangepast; de tekst die u hier aantreft is de juiste en meest actuele versie voor wat betreft de data en tijden. Zie voor de hulpmiddelen het geactualiseerde overzicht van hulpmiddelen .

Deze regeling is vervallen.


Besluit:

De centrale examencommissie vaststelling opgaven,

Gelet op artikel 39 van het eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit:

Artikel 1

De dagen waarop in 2002 de centrale examens beginnen zijn:

a. het eerste tijdvak begint op 16 mei in het vwo en havo en op 21 mei in het mavo en vbo;

b. het tweede tijdvak begint op 19 juni;

c. het derde tijdvak begint op 12 augustus.

Artikel 2

1. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1 bij deze regeling.

2. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2 bij deze regeling.

3. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door de staatsexamencommissie.

4. Een naam van een vak in bijlage 2 heeft betrekking op het vak van die naam in de examens oude stijl, op de examens nieuwe stijl en, waar van toepassing, op deelvakken en hele vakken nieuwe stijl.

Artikel 3

Deze regeling wordt bekend gemaakt in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2001.

De voorzitter van de CEVO, drs J.Bouwsma

Toelichting

Ter informatie is in bijlage 1 ook aangegeven welke vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket hulpmiddelen zijn toegestaan. Dat is ontleend aan de Regeling toegestane hulpmiddelen, CEVO 00-267 van 13 maart 2000, Uitleg Gele katern nr. 8 van 22 maart 2000, zoals gewijzigd bij de Regeling CEVO-00-880 van 6 juli 2000, Uitleg Gele katern nr 18b van 26 juli 2000. In die Regelingen wordt over de genoemde hulpmiddelen meer informatie gegeven.

Bijlage 1A Rooster 2002, centrale examens, eerste tijdvak, mavo en vbo C en D

Waar geen vakspecifiek hulpmiddel is vermeld is alleen het basispakket hulpmiddelen toegestaan

NB Zie voor het meest actuele en correcte overzicht: hulpmiddelen - redactie Het Examenblad

 

datum

Mavo en vbo C en D

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket hulpmiddelen

tot en met 21 mei

Landelijke examens en pilotexamens

leerwegen

     

dinsdag 21 mei

13.30-15.30

 
 

Spaans

- woordenboek

woensdag 22 mei

09.00-11.00

 
 

Geschiedenis

 
 

13.30-15.30

 
 

Nederlands, leesvaardigheid

 

donderdag 23 mei

09.00-11.00

 
 

Aardrijkskunde

 
 

13.30-15.30

 
 

Engels

- woordenboek

vrijdag 24 mei

09.00-11.00

 
 

Duits

- woordenboek

 

13.30-15.30

 
 

wiskunde

- windroos (4)

maandag 27 mei

09.00-11.00

 
 

economie

 
 

13.30-15.30

 
 

Frans

- woordenboek

dinsdag 28 mei

09.00-11.00

 
 

tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

 
 

13.30-15.30

 
 

natuurkunde

- informatiemateriaal

woensdag 29 mei

09.00-11.00

 
 

maatschappijleer

 
 

13.30-15.30

 
 

scheikunde

 

donderdag 30 mei

09.00-11.00

 
 

Nederlands, schrijfvaardigheid

 
 

13.30-15.30

 
 

biologie

 

vrijdag 31 mei

09.00-11.00

 

(2)

muziek (3); Fries, Arabisch, Turks, agrarische bedrijfseconomie

- woordenboek (Arabisch en Turks)

(1) De periode van 14-21 mei is in het vbo gereserveerd voor het landelijk examen en voor de pilotexamens beroepsgerichte leerwegen

(2) De leerling die twee vakken moet doen die op hetzelfde tijdstip staan ingeroosterd, dient eerst het ene vak te doen, wordt in quarantaine gehouden en doet daarna het andere vak. Als deze leerling ook des middags een examenvak heeft, dient de school contact op te nemen met de inspectie

(3) Voor het vak muziek in mavo en vbo gelden de volgende tijdstippen: 9.00-11.00: D-programma, 10.00-12.00 C-programma.

(4) het is toegestaan in plaats van een geometrische driehoek een windroos te gebruiken

Bijlage 1B Rooster 2002, centrale examens, eerste tijdvak, havo en vwo oude stijl

Waar geen vakspecifiek hulpmiddel is vermeld is alleen het basispakket hulpmiddelen toegestaan

NB Zie voor het meest actuele en correcte overzicht: hulpmiddelen - redactie Het Examenblad

 

datum

havo o.s.

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket hulpmiddelen

vwo o.s.

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket hulpmiddelen

wo 15 mei

   

13.30-16.30

muziek *

do 16 mei

09.00-12.00

 

09.00-11.30/12.00

 

(2)

Fries, stelopdracht

 

Grieks, Fries, stelopdracht

- (Grieks) woordenboek, grammaticaoverzicht

 

13.30-16.30

 

13.30-16.00

 
 

handel en recht

 

Frans

- woordenboek

vr 17 mei (1)

09.00-11.30/12.00

 

09.00-11.30/12.00

 

(2)

Russisch; Fries, leesvaardigheid

- (Russisch) woordenboek

Russisch; Fries, leesvaardigheid, maatschappijleer

- (Russisch) woordenboek

 

13.30-16.00

 

13.30-16.00

 
 

Spaans

- woordenboek

Spaans

- woordenboek

di 21 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

 

Nederlands, leesvaardigheid

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

Nederlands, leesvaardigheid

 

biologie

- BINAS 4e druk of Biodata

wo 22 mei

09.00-12.00

 

09.00-12.00

 
 

geschiedenis

 

geschiedenis

 
 

13.30-16.00

 

13.30-16.30

 
 

economie

 

natuurkunde

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

do 23 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

Duits

- woordenboek

aardrijkskunde

- BOS-atlas, 51e druk

 

13.30-16.30

 

13.30-16.00

 
 

wiskunde A

- grafische rekenmachine

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening

- roosterpapier in cm2

Engels

- woordenboek

vr 24 mei

09.00-11.30

 

09.00-11.30

 
 

aardrijkskunde

- BOS-atlas, 51e druk

Duits

- woordenboek

 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

scheikunde

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

wiskunde B

- roosterpapier in cm2

ma 27 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

Frans

- woordenboek

Nederlands, stelopdracht

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

wiskunde B

- roosterpapier in cm2

scheikunde

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

di 28mei

09.00-12.00

 

09.00-12.00

 
 

Nederlands, stelopdracht

 

filosofie

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

natuurkunde

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

wiskunde A

- grafische rekenmachine

- normaal waarschijnlijkheidspapier

- normaal waarschijnlijkheidspapier

- enkel en dubbel logaritmisch papier

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening en de math. statistiek

wo 29 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

muziek

 

Latijn

- woordenboek

- grammaticaoverzicht

 

13.30-16.00

 

13.30-16.30

 
 

Engels

- woordenboek

economie I

 

do 30 mei

09.00-12.00

 

09.00-11.30

 
 

maatschappijleer

 

tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

biologie

- BINAS 4e druk of Biodata

economie II

 

(1) Indien een Joodse kandidaat op deze datum wegens het Wekenfeest het examen niet kan afleggen, kan de directeur dit bij de inspectie melden. Het examen wordt dan op een ander tijdstip in het eerste tijdvak afgelegd.

(2) De leerling die twee vakken moet doen die op hetzelfde tijdstip staan ingeroosterd, dient eerst het ene vak te doen, wordt in quarantaine gehouden en doet daarna het andere vak. Als deze leerling ook des middags een examenvak heeft, dient de school contact op te nemen met de inspectie

* later gewijzigd - redactie Het Examenblad

Bijlage 1C Rooster 2002, centrale examens, eerste tijdvak, havo en vwo nieuwe stijl (profielen vwo en havo)

Waar geen vakspecifiek hulpmiddel is vermeld is alleen het basispakket hulpmiddelen toegestaan

NB Zie voor het meest actuele en correcte overzicht: hulpmiddelen - redactie Het Examenblad

 

datum

havo n.s.

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket hulpmiddelen

vwo n.s.

vakspecifieke

hulpmiddelen naast het basispakket hulpmiddelen

wo 15 mei

   

13.30-16.00 muziek *

 

do 16 mei

   

09.00-11.30/12.00

 
     

Grieks (2)

- (Grieks) woordenboek, grammaticaoverzicht

     

13.30-16.00

 
     

Frans 1,2

- woordenboek

vr 17 mei(1)

09.00-11.30/12.00

 

09.00-11.30/12.00

 

(2)

Arabisch1,2, Turks 1,2 Russisch 1,2; Fries 1 en 1,2, filosofie

- (Arabisch, Russisch, Turks) woordenboek

Arabisch, Russisch, Turks; Fries, maatschappijleer

- (Arabisch, Russisch, Turks) woordenboek

 

13.30-16.00

 

13.30-16.00

 
 

Spaans 1,2

- woordenboek

Spaans

- woordenboek

di 21 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

tekenen, handen-arbeid, textiele werkvormen

 

Nederlands

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

Nederlands

 

biologie 1,2

- BINAS 4e druk of Biodata

wo 22 mei

09.00-12.00

 

09.00-12.00

 
 

geschiedenis

 

geschiedenis

 
 

13.30-16.00

 

13.30-16.30

 
 

economie 1 economie 1,2

 

natuurkunde 1

natuurkunde 1,2

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

do 23 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

Duits 1,2

- woordenboek

aardrijkskunde

- BOS-atlas, 51e druk

 

13.30-16.30

 

13.30-16.00

 
 

wiskunde A1,2

- grafische rekenmachine

- tabellen voor de waar-schijnlijkheidsrekening

- roosterpapier in cm2

- formulekaart *

Engels

- woordenboek

vr 24 mei

09.00-11.30

 

09.00-11.30

 
 

aardrijkskunde

- BOS-atlas, 51e druk

Duits 1,2

- woordenboek

 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

scheikunde

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

wiskunde B1

wiskunde B1,2

- grafische rekenmachine

- formulekaart

- roosterpapier in cm2

ma27 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

Frans 1,2

- woordenboek

M&O

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

wiskunde B1 wiskunde B1,2

- grafische rekenmachine-

- formulekaart

- roosterpapier in cm2

scheikunde 1 scheikunde 1,2

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

di 28 mei

09.00-12.00

 

09.00-12.00

 
 

M&O

 

filosofie

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

natuurkunde 1 natuurkunde 1,2

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk -

wiskunde A1, wiskunde A 1,2

- formulekaart

- grafische rekenmachine

- normaal waarschijnlijkheidspapier

- enkel en dubbel logaritmisch papier

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening en de mathematische statistiek

wo 29 mei

09.00-11.30

 

9.00-12.00

 
 

muziek

 

Latijn

- woordenboek

- grammaticaoverzicht

 

13.30-16.00

 

13.30-16.30

 
 

Engels

- woordenboek

economie 1 economie 1,2

 

do 30 mei

09.00-12.00

 

09.00-11.30

 
 

maatschappijleer

 

tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

 
 

13.30-16.30

     
 

biologie

- BINAS 4e druk of Biodata

   

Noten.

(1) Indien een Joodse kandidaat op deze datum wegens het Wekenfeest het examen niet kan afleggen, kan de directeur dit bij de inspectie melden. Het examen wordt dan op een ander tijdstip in het eerste tijdvak afgelegd.

(2) De leerling die twee vakken moet doen die op hetzelfde tijdstip staan ingeroosterd, dient eerst het ene vak te doen, wordt in quarantaine gehouden en doet daarna het andere vak. Als deze leerling ook des middags een examenvak heeft, dient de school contact op te nemen met de inspectie

* later gewijzigd - redactie Het Examenblad

Bijlage 2 Rooster 2002, centrale examens, tweede tijdvak, woensdag 19 juni

mavo/vbo C en D

havo (oude stijl en nieuwe stijl)

vwo (oude stijl en nieuwe stijl)

     

09.00-11.00

09.00-11.30

09.00-11.30

Nederlands, schrijfvaardigheid

Frans

Frans

Duits

Duits

Duits

geschiedenis

aardrijkskunde

09.00-12.00

aardrijkskunde

tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

Nederlands, (leesvaardigheid)

economie

09.00-12.00

Grieks

maatschappijleer

geschiedenis

Latijn

agrarische bedrijfseconomie

Nederlands oude stijl, stelopdracht

geschiedenis

tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen *

m&o

aardrijkskunde

 

maatschappijleer

maatschappijleer

     

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.00

Nederlands, leesvaardigheid

Engels

Engels

Engels

economie

13.30-16.30

Frans

13.30-16.30

Nederlands oude stijl, stelopdracht

wiskunde

Nederlands (leesvaardigheid)

wiskunde A

natuurkunde

wiskunde A

wiskunde B, nieuwe stijl

scheikunde

wiskunde B

natuurkunde

biologie

natuurkunde

scheikunde

 

scheikunde

biologie

 

biologie

economie I

   

economie II *

   

m&o

* later toegevoegd - redactie Het Examenblad

Het centraal examen in niet-genoemde vakken wordt in het tweede tijdvak afgenomen door de staatsexamencommissie. Kandidaten moeten uiterlijk op 17 juni zijn aangemeld. Datum: 21 juni.

Het betreft, naar het zich laat aanzien, de volgende vakken:

vak\niveau

C

D

havo o.s.

havo n.s.

vwo o.s

vwo n.s.

Arabisch

x

x

-

x

-

x

Fries

x

x

x

x

x

x

Russisch

-

-

x

x

x

x

Spaans

x

x

x

x

x

x

Turks

x

x

-

x

-

x

muziek

x

x

x

x

x

x

filosofie

-

-

-

x

x

x

handel&recht/ec II

-

-

x

-

-

-

tekenen, handv I, handv II

o *

o *

o

o

x

x

wiskunde B

o *

o *

o

o

x

o

legenda:

x tweede tijdvak bij de staatsexamencommissie

o tweede tijdvak op school

- geen centraal examen, of: geen examenvak op dit niveau

* aangepast n.a.v Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centraal examen 2002 (redactie Het Examenblad)

Bijlage 3. Verdere afwikkeling examen 2002

Activiteit

datum

Inzending deelscores, vakken t/m 24 mei

uiterlijk wo 29 mei

Inzending deelscores, vakken t/m 31 * mei

uiterlijk wo 5 juni

Bekendmaking normen vwo en havo

wo 12 juni, 08.00 uur *

Bekendmaking normen mavo en vbo

do 13 juni, 08.00 uur

Uitslag

wo 12 */do13/vr 14 juni

Aanmelding 2e tijdvak staatsexamencommissie

uiterlijk ma 17 juni

Tweede tijdvak school

wo 19 juni

Tweede tijdvak staatsexamencommissie

vr 21 juni

Inzending deelscores tweede tijdvak

uiterlijk vr 21 juni

Bekendmaking normen

wo 26 juni, 08.00 uur *

Uitslag tweede tijdvak

wo 26/do 27 juni *

Begin zomervakanties

vr 28 juni

* later aangepast - redactie Het Examenblad

De normen en de omzettingstabellen worden op de genoemde tijden officieel op Internet bekend gemaakt. (www.eindexamen.nl). Op hetzelfde tijdstip staan ze ook op www.cito.nl. Scholen kunnen een E-mailadres opgeven waaraan de normen en de tabellen rechtstreeks worden toegezonden. Op Teletekst staan alleen de normen.

Over de verzending per post volgen nog mededelingen in september 2001.

Bijlage 4. Derde tijdvak

Het derde tijdvak begint op 12 augustus. Datum en plaats van de zitting worden meegedeeld na aanmelding. Daarbij wordt er naar gestreefd het derde tijdvak zo veel mogelijk in de week van 12 augustus af te nemen.