Verplichting ckv2,3 en examen ckv2 in 2001 en volgende jaren

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2006, maar alleen op de examenjaren 2002 tot en met 2008.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.