Aanwijzing domein centraal examen aardrijkskunde vwo en havo 2001 tot en met 2005

kenmerk: VO/BOB-1999/27023
datum: 26 juni 1999
gepubliceerd: Gele katern 1999, nr. 18a

Deze regeling wijst de domeinen aan voor het centraal examen aardrijkskunde in de examenjaren 2001 tot en met 2005.

De aanwijzing is in overeenstemming met het roulatieschema dat CEVO en Cito in de syllabus 'Aardrijkskunde' voor vwo en havo hebben gepubliceerd.

Deze regeling is vervallen.


Besluit

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 3 juncto bijlage 3 en artikel 4 juncto bijlage 4 van de Regeling examenprogramma's profielen vwo/havo maatschappelijke vakken;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing domeinen centraal examen aardrijkskunde havo in de examenjaren 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 (nieuwe stijl)

De twee domeinen die uit de domeinen B tot en met E worden geëxamineerd zijn:

a. in het examenjaar 2001:

1.Migratie en vervoer

2. Politiek en ruimte

b. in het examenjaar 2002:

1. Migratie en vervoer

2. Politiek en ruimte

c. in het examenjaar 2003:

1. Politiek en ruimte

2. Natuur en milieu

d. in het examenjaar 2004:

1. Natuur en milieu

2. Regionale beeldvorming

e. in het examenjaar 2005:

1. Regionale beeldvorming

2. Migratie en vervoer

Artikel 2. Aanwijzing domeinen centraal examen aardrijkskunde vwo in de examenjaren 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 (nieuwe stijl)

De drie domeinen die uit de domeinen B tot en met G worden geëxamineerd zijn:

a. in het examenjaar 2001:

1. Politiek en ruimte

2. Migratie en mobiliteit

3. Mens en milieu

b. in het examenjaar 2002:

1. Politiek en ruimte

2. Migratie en mobiliteit

3. Mens en milieu

c. in het examenjaar 2003:

1. Politiek en ruimte

2. Migratie en mobiliteit

3. Mens en milieu

c. in het examenjaar 2004:

1. Politiek en ruimte

2. Vervoer en ruimtelijke inrichting

3. Mens en milieu

d. in het examenjaar 2005:

1. Regionale beeldvorming

2. Vervoer en ruimtelijke inrichting

3. Actieve aarde

Artikel 2. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OcenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als:

'Aanwijzing domeinen centraal examen aardrijkskunde vwo en havo 2001 tot en met 2005'.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund

Toelichting

In deze regeling zijn de domeinen aangewezen voor het centraal examen aardrijkskunde in de examenjaren 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005.

Deze aanwijzing is in overeenstemming met het roulatieschema dat Cevo en Cito in de syllabus 'Aardrijkskunde ' voor havo en vwo hebben gepubliceerd ( zie pag. 40, punt 6.4)

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund

Pijl omhoog