Vaststelling examenprogramma's vwo/havo (profiel)

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2013, maar alleen op de examenjaren 2002 tot en met 2009 en voor bezemexamens op het examenjaar 2010.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.