De centrale examens havo in 2000 en 2001 en vwo in 2001 en 2002

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2004, maar alleen op het examenjaar 2002.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog