Naamgeving van anorganische en organische stoffen zoals gebruikt zal worden in de opgaven van de centrale schriftelijke eindexamens scheikunde vwo, havo en mavo

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2019, maar alleen op het examenjaar 2008.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.