Naamgeving van anorganische en organische stoffen zoals gebruikt zal worden in de opgaven van de centrale schriftelijke eindexamens scheikunde vwo, havo en mavo

kenmerk: CEVO-87.205
datum: 25 augustus 1987

Deze circulaire bevat nieuwe richtlijnen met betrekking tot het eindexamen scheikunde 1988. Dit in verband met de veroudering van de nomenclatuurcirculaire van september 1978.

Alleen die onderdelen worden vermeld die nieuw zijn of wellicht (nog) niet algemeen bekend zijn en die binnen het kader van de eindexamenprogramma's vallen.

Bovendien wordt aangegeven welke van de toegestane triviale namen bekend worden verondersteld.

Met deze nieuwe richtlijnenen vervalt de op een aantal punten verouderde nomenclatuurcirculaire CVO-78/17 van september 1978.


 
Pijl omhoog