Lijnco

Lijnco is de drukker van examendocumenten voor de centrale examens. Het bedrijf krijgt hiertoe opdracht van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Met ruim 100 medewerkers produceert Lijnco een breed scala aan drukwerk voor binnenlandsen en buitenlandse opdrachtgevers.