Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs (hierna: de inspectie) houdt toezicht op het onderwijs. Dit is vastgelegd in de Grondwet.

Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de zogeneemade controletaak, de evaluatietaak, de stimuleringstaak en de rapportagetaak. Daarnaast is de inspectie verantwoordelijk voor de behandeling van klachten over en uit het onderwijs.

De inspectie voert regel- en stelselmatig onderzoeken uit en rapporteert hierover aan scholen, instellingen, bewindspersonen en parlement.

Contact opnemen:

De inspectie heeft kantoren in een aantal regio's. U kunt een kantoor in uw omgeving bereiken via telefoon of fax of via de onderstaande link.

Contact met de Inspectie van het Onderwijs

Adresgegevens Inspectie van het Onderwijs:

Rijksinspectiekantoor

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

Bezoekadres:

Park Voorn 4

3544 AC Utrecht

tel. 088 - 669 60 00

fax. 088 - 669 60 50

Website: onderwijsinspectie.nl