Dienst Uitvoering Onderwijs, Examendiensten

Examendiensten maakt deel uit van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is gevestigd in Groningen. DUO verzorgt ondermeer de logistieke uitvoering van de school- en staatsexamens.

DUO doet dit in nauwe samenwerking met het CvTE, Cito en de Onderwijsinspectie.

Eindexamens

Examendiensten is verantwoordelijk voor het tijdig, volledig en betrouwbaar administratief en organisatorisch ondersteunen van examens en de daarbij behorende examencommissies.

Op hoofdlijnen bestaan de kernactiviteiten uit:

  • het ondersteunen van het College voor Toetsen en Examens en zijn commissies
  • het organiseren van de examens
  • het uitvoeren van de in de examenbesluiten en regelingen vastgelegde bepalingen van procedurele aard
  • koppeling van de scholen ten behoeve van de tweede correctie
  • het administratief en organisatorisch begeleiden van scholen ter voorbereiding op de centrale examens
  • de inrichting van de pooling tbv de tweede correctie
  • de financiĆ«le afhandeling richting examenbetrokkenen