Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Sinds 1 januari 2010 zijn de Informatie Beheer Groep (Groningen) en CFI (Zoetermeer) opgegaan in deze nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs.

DUO is een baten-lastendienst onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een baten-lastendienst (voorheen agentschap) is een uitvoerend organisatieonderdeel van een ministerie. Het is een afzonderlijke organisatie, maar valt hiƫrarchisch direct onder het departement.

DUO heeft de volgende hoofdtaken:

 • bekostigen van onderwijsinstellingen
 • verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten
 • innen van lesgelden en studieschulden
 • erkennen van diploma's
 • beheren Diplomaregister
 • organiseren van centrale examens, staats- en inburgeringsexamens
 • verzorgen van proces van aanmelding staatsexamens
 • verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties (BROn)
 • verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten
 • fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland
 • verzorgen van voorlichting over onderwijswet- en regelgeving (waaronder het organiseren van het Examenloket)

De Dienst Uitvoering Onderwijs (zie Eindexamenbesluit artikel 1) heeft in het Eindexamenbesluit voor de examens als hoofdtaken toegewezen gekregen:

Meer informatie