College voor Toetsen en Examens

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2007, maar alleen op de examenjaren 2010 tot en met 2027.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.