Zoekgeraakte diploma's, certificaten of cijferlijsten

Als u door bijvoorbeeld verlies, diefstal, brand of andere omstandigheden niet meer beschikt over uw diploma, uw certificaat of uw cijferlijst dan kunt u een 'verklaring afgelegd examen' aanvragen. Deze verklaring wordt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), afdeling Examendiensten, afgegeven en heeft dezelfde waarde als het origineel.

Bij een naamsverandering bestaat daarnaast ook de mogelijkheid om een 'vervangend opleidingsdocument' aan te vragen, dit is een nieuw opgesteld diploma, certificaat en/of cijferlijst. Een vervangend opleidingsdocument is alleen mogelijk als het gaat om (staatsexamen) voortgezet onderwijs en als u nog in het bezit bent van de originele documenten. Bent u niet in het bezit van deze documenten, dan kunt u een 'verklaring afgelegd examen' aanvragen.

Examenuitslagen worden na elk examen aan DUO doorgegeven en daar gearchiveerd. In het geval DUO over uw examenuitslagen beschikt kan DUO u een verklaring of een vervangend opleidingsdocument verstrekken. Het gaat om uitslagen tot maximaal 60 jaar terug.

Hoe moet u een aanvraag voor zo'n verklaring of vervangend opleidingsdocument indienen? Bel DUO, afdeling Examendiensten/Verklaring afgelegd examen te Groningen voor een aanvraagformulier of kijk op de website van DUO/Examendiensten.