Werken met twee profielvak-cspe's

Deze informatie is voor het schooltype vmbo KB niet van toepassing op het examenjaar 2007, maar alleen op de examenjaren 2018 tot en met 2024.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.