Voorbeeldexamens scheikunde havo/vwo

De definitieve examenprogramma's voor scheikunde havo/vwo zijn op 6 juni 2012 gepubliceerd in de Staatscourant en werden in 2013 ingevoerd in havo 4 en vwo 4. De eerste landelijke examens werden afgenomen in 2015 op de havo en in 2016 op het vwo.

Voorbeeld- en pilotexamens

Hieronder treft u een voorbeeldexamen aan voor havo en een voor vwo. Per examen is naast het gebruikelijke opgavenboekje, uitwerkbijlage en correctievoorschrift ook een toelichting opgenomen.

havo 2015

vwo 2016

Pilotexamens

Via de examenpagina's in de betreffende jaarring vindt u alle reeds afgenomen pilotexamens. Omdat de examens een ontwikkeling door hebben gemaakt, geeft het laatst afgenomen examen het beste beeld voor de eerstvolgende examens.

Pijl omhoog