Voorbeeldexamens natuurkunde havo/vwo

De definitieve examenprogramma's voor natuurkunde havo/vwo zijn op 6 juni 2012 gepubliceerd in de Staatscourant en werden in 2013 ingevoerd in havo 4 en vwo 4. De eerste landelijke examens werden afgenomen in 2015 voor havo en in 2016 voor vwo.

Voorbeeld- en pilotexamens

Hieronder treft u voorbeeldexamens voor havo en vwo aan. Per examen is naast het gebruikelijke opgavenboekje, de uitwerkbijlage en het correctievoorschrift ook een toelichting opgenomen.

havo 2015

vwo 2016

Vwo quantum

Pilotexamens

Alle reeds afgenomen pilotexamens treft u aan via de examenpagina's in de betreffende jaarring. Omdat de examens een ontwikkeling door hebben gemaakt, geeft het laatst afgenomen examen het beste beeld voor de eerstvolgende examens.

Pijl omhoog