Voorbeeldexamens natuurkunde havo/vwo

De definitieve examenprogramma's voor natuurkunde havo/vwo zijn op 6 juni 2012 gepubliceerd in de Staatscourant en werden in 2013 ingevoerd in havo 4 en vwo 4. De eerste landelijke examens werden afgenomen in 2015 voor havo en in 2016 voor vwo.

Voorbeeldexamens

Hieronder treft u voorbeeldexamens voor havo en vwo aan. Per examen is naast het gebruikelijke opgavenboekje, de uitwerkbijlage en het correctievoorschrift ook een toelichting opgenomen.

havo 2015

vwo 2016

Vwo quantum

Pijl omhoog