Mededelingen over de eindexamens 2021 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling en Januari-aanvulling)

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2025, maar alleen op het examenjaar 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.