Mededelingen over de eindexamens 2021 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling, Januari-aanvulling en Maartaanvulling)

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2022, maar alleen op het examenjaar 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.