Vernieuwing syllabus geschiedenis vmbo 2018

Deze informatie is voor het schooltype vmbo TL niet van toepassing op het examenjaar 2003, maar alleen op de examenjaren 2018 en 2018.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van beide jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.