Verlichtingsmaatregelen (profiel)

Verlichtingsmaatregelen

De bepalingen over de profielen zijn versoepeld, om problemen bij de invoering van de tweede fase te voorkomen. Daarbij is in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke maatregelen. Dit is gepubliceerd in de regeling

'Tijdelijke maatregelen profielen vwo/havo' Gele katern nummer 9 van 29 maart 2000. Vervolgens is de werking van de regeling verlengd en nader uitgewerkt in

'Aanpassing verlichtingsmaatregelen profielen havo/vwo' gepubliceerd in het Gele katern nummer 18a deel 2 van 25 juli 2001..

Middels de 'Regeling profielen 2003'gepubliceerd in Gele katern nummer 14 van 28 mei 2003 is voorzien in een permanent karakter van het geheel van de maatregelen.

Regelgeving

Met ingang van 1 augustus 2007 zijn aanpassingen in de tweede fase voorzien. Nader informatie over de voorgenomen aanpassingen kunt u vinden op www.tweedefase-loket.nl